Recenzie la publicaţia „Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”.  
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
170 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-23 13:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.1:32:94(478) (1)
State. People. Nation. Power of the state (53)
Politics (1667)
History of Moldova. Republic of Moldova. (21)
SM ISO690:2012
COSTACHI, Gheorghe. Recenzie la publicaţia „Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”.  . In: Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), pp. 360-361. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Recenzie la publicaţia „Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”.  


CZU: 342.1:32:94(478)
Pag. 360-361

Costachi Gheorghe
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2018