Солнечные холодильные системы на основе многоступенчатых тепломасообменных аппаратов 
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
431 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-23 09:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.565.83 (2)
Pneumatic energy, machinery and tools. Refrigeration (48)
SM ISO690:2012
ROZUM, M.; ДОРОШЕНКО, Александр. Солнечные холодильные системы на основе многоступенчатых тепломасообменных аппаратов . In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția II, 4-6 octombrie 2012, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2012, pp. 303-311.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II, 2012
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia II, 2012, Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2012

Солнечные холодильные системы на основе многоступенчатых тепломасообменных аппаратов 

Solar refrigeration systems based on multi-stage heat-mass transfer apparatuses

Sistemele solare de refrigerare bazate pe schimbătoare de căldură şi de masă cu multe trepte


CZU: 621.565.83
Pag. 303-311

Rozum M.1, Дорошенко Александр2
 
1 Одесский национальный морской университет,
2 Одесcкая государственная академия холода
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2018


Rezumat

В статье представлены разработанные схемные решения солнечных холодильных систем и систем кондиционирования воздуха, основанных на использовании теплоиспользующего абсорбционного цикла и солнечной энергии для регенерации раствора абсорбента. Тепломассообменная аппаратура, входящая в состав осушительного и охладительного блока унифицирована и выполнена на основе многоступенчатых моноблоковых композиций. Выполнен предварительный анализ возможностей солнечных систем применительно к задачам охлаждения сред и кондиционирования воздуха  .

Circuit solutions for the solar refrigeration systems and air-conditioning systems, based on the usage of open absorbtive cycle and sun energy for the regeneration of absorbent solution are shown. Heat-mass equipment used in drying an cooling block is standardized and is implemented based of multi-stage monolithic compositions. The preliminary analysis of solar systems possibilities for environments cooling and air-conditioning tasks is performed.  

În articol sunt prezentate soluțiile schematice ale sistemelor solare frigorifice și sistemelor de climatizare a aerului, bazate pe principiul de utilizare a ciclului de absorbție a căldurii și utilizării energiei solare pentru regenerarea soluției absorbentului. Echipamentul de schimb de căldură care intră în componența blocului de uscare și de răcire este unificat și fabricăt pe bază elementelor monolite cu multe trepte. Este efectuată analiza prealabilă a posibilităților sistemelor solare referitor la problemele de răcire a mediilor și de climatizare a aerului.

Cuvinte-cheie
Солнечные системы, кондиционирование воздуха, холодильные системы, Тепломассообменная аппаратура

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Rozum, M.V.</dc:creator>
<dc:creator>Doroşenko, A.V.</dc:creator>
<dc:date>2012</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'><p><em>В статье представлены разработанные схемные решения солнечных холодильных систем и систем кондиционирования воздуха, основанных на использовании теплоиспользующего абсорбционного цикла и солнечной энергии для регенерации раствора абсорбента. Тепломассообменная аппаратура, входящая в состав осушительного и охладительного блока унифицирована и выполнена на основе многоступенчатых моноблоковых композиций. Выполнен предварительный анализ возможностей солнечных систем применительно к задачам охлаждения сред и кондиционирования воздуха&nbsp; </em>.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p><em>Circuit solutions for the solar refrigeration systems and air-conditioning systems, based on the usage of open absorbtive cycle and sun energy for the regeneration of absorbent solution are shown. Heat-mass equipment used in drying an cooling block is standardized and is implemented based of multi-stage monolithic compositions. The preliminary analysis of solar systems possibilities for environments cooling and air-conditioning tasks is performed. </em>&nbsp;</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>&Icirc;n articol sunt prezentate soluțiile schematice ale sistemelor solare frigorifice și sistemelor de climatizare a aerului, bazate pe principiul de utilizare a ciclului de absorbție a căldurii și utilizării energiei solare pentru regenerarea soluției absorbentului. Echipamentul de schimb de căldură care intră &icirc;n componența blocului de uscare și de răcire este unificat și fabricăt pe bază elementelor monolite cu multe trepte. Este efectuată analiza prealabilă a posibilităților sistemelor solare referitor la problemele de răcire a mediilor și de climatizare a aerului.</em></p></dc:description>
<dc:source>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare (Ediția II) 303-311</dc:source>
<dc:subject>Солнечные системы</dc:subject>
<dc:subject>кондиционирование воздуха</dc:subject>
<dc:subject>холодильные системы</dc:subject>
<dc:subject>Тепломассообменная аппаратура</dc:subject>
<dc:title><p>Солнечные холодильные системы на основе многоступенчатых тепломасообменных аппаратов&nbsp;</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>