Infracționalitatea de mare violență săvârșită  în grup în cadrul structurii sistemului infracțional violent și de grup
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
268 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-10 15:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.6 (170)
Offences against the person (150)
SM ISO690:2012
TIGHINEANU, Alexandra. Infracționalitatea de mare violență săvârșită  în grup în cadrul structurii sistemului infracțional violent și de grup. In: Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), pp. 29-33. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 9(309) / 2017 / ISSN 1810-309X

Infracționalitatea de mare violență săvârșită  în grup în cadrul structurii sistemului infracțional violent și de grup

Infracționality of great violence commited in groups within the structure of the violent and committed in groups crimes


CZU: 343.6
Pag. 29-33

Tighineanu Alexandra
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2018


Rezumat

Din numărul de ansamblu al infracțiunilor prevăzute de legea penală cu caracter de violență, un rol aparte îl comportă, în proces de analiză criminologică a criminalității, infracțiunile de violență care se manifestă printr-un grad de pericol social sporit. În acest ultim context, invederăm soluția desprinderii, din conținutul cantitativ al infracțiunilor de violență, a categoriei de infracțiuni de mare violență, care, în opinia noastră, cuprinde acele infracțiuni de violență, particularizate prin intermediul unor infracțiuni deosebit de grave și a unor infracțiuni excepțional de grave.

From the total number of crimes provided by the criminal law with a character of violence, a particular role have, in the process of criminological analysis, the crimes of violence which manifests by a degree of increased social danger. In this latter context, we refer to the solution of detachment, from the quantitative content of crimes of violence, the category of crimes of great violence, which, in our opinion, includes those crimes of violence, customized by means of particularly serious crimes and exceptionally serious crimes.

Cuvinte-cheie
violență, violenţă psihică,

violență fizică, grup de persoane.