Starea de sănătate a copiilor și adolescenţilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare din Republica Moldova in perioada 2008-2013 şi factorii determinanţi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
393 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-08 15:44
SM ISO690:2012
TUTUNARU, Mariana; DĂNILĂ, Tatiana; HĂBĂŞESCU, Ion. Starea de sănătate a copiilor și adolescenţilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare din Republica Moldova in perioada 2008-2013 şi factorii determinanţi. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2014, nr. 6(57), pp. 52-54. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687

Starea de sănătate a copiilor și adolescenţilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare din Republica Moldova in perioada 2008-2013 şi factorii determinanţi

The health status of children and teenager in preschool and school institutions in Republic of Moldova in period 2008-2013 years and determinant factors

Состояние здоровья детей и подростков в дошкольных и школьных учреждениях Республики Молдова в период 2008-2013 годов и определяющие факторы


Pag. 52-54

Tutunaru Mariana1, Dănilă Tatiana1, Hăbăşescu Ion2
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2017


Rezumat

The study reflects the health status of children in preschool and school institutions in Republic of Moldova. Level general morbidity at preshool and schoolboys in period years 2008-2013 have tendency of increase. The health status of preschool is different comparativ of schoolboys in the mention period. The chronic morbidity at schoolboys increase in comparativ with children in preschool institutions. The determinant factors of health status of children were: overloaded educational process, non-observance sanitary conditions in canteen, food cality, problems concerning ensurance with cality water, non-compliance with the microclimate parameters, et all

Материал отражает состояние здоровья детей в дошкольных и школьных учреждениях Республики Молдова. Общая заболеваемость детей дошкольного возроста, как и школьников в период 2008-2013 г. имеет тенденцию к росту. Состояние здоровья детей дошкольного возраста отличается от школьников в этом периоде. С возрастом хроническая заболеваемость среди школьников увеличивается по сравнению с детьми дошкольных учреждений. Определяющие факторы состояния здоровья детей были: перегрузка воспитательного процесса, несоответствие санитарных условий в пищевых блоках, некачественное питание, проблемы обеспечивания качественной водой, несоответствие параметров микроклимата и другие.. 

Cuvinte-cheie
health status, children, general morbidity,

determinant factors