Recenzie. Despre ”Tratatul de analiză structural a reprezentărilor sociale”.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
88 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-15 13:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (216)
Social psychology (204)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Recenzie. Despre ”Tratatul de analiză structural a reprezentărilor sociale”.


CZU: 316.6
Pag. 92-95

Gonţa Victoria
 
Universitatea Moldo-Americană
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2017