Рыночные методы управления надежностью электроснабжения конечных потребителей
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
309 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 13:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.311.1+338.51:621.311 (1)
Electrical engineering (919)
Prices. Price formation. Costs (86)
SM ISO690:2012
ТЕРЕШКО, Олег. Рыночные методы управления надежностью электроснабжения конечных потребителей. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 357-360. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Рыночные методы управления надежностью электроснабжения конечных потребителей

Market methods to control the reliability of electric energy supply the end consumers

Metodele pieţei de dirijare a fiabilităţii aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali


CZU: 621.311.1+338.51:621.311
Pag. 357-360

Терешко Олег
 
ИП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС», г. Москва
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

The product in the market of electric network for electric power supply is the reliability of electricity delivery to end consumers. The the market conditions for consumers reliability of power supply becomes a commodity sold through market services and have its price. Consumers need to decide what level of security they need, and to commit themselves to pay for this important service, and energy units should provide needed energy.  

Produsul marfă a expluatării reţelelor electrice este fiabilitatea alimetării cu energie electrică a consumatorilor finali. În condiţiile de piată pentru consumatori fiabilitatea aprovizionării cu energie electrică devine marfă, care se realizează prin intermediul mecanismelor pieţii şi au costul lor. Consumatorii trebuie să decidă singuri ce fel de nivel de fiabilitate doresc, şi să ia asupra lor obligaţiunea de a plăti acest serviciu important, dar energeticienii trebuie să o asigure.  

Товарной продукцией эксплуатации электрических сетей является надежность электроснабжения конечных потребителей. В рыночных условиях для потребителей надежность электроснабжения становится товаром, реализуемым через рыночные услуги и имеющим свою цену. Потребители должны сами решать, какой уровень надежности им нужен, и брать на себя обязательства по оплате этой важнейшей услуги, а энергетики должны ее обеспечить.  

Cuvinte-cheie
надежность электроснабжения,

аварийность, регулирование тарифов