Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
434 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-13 19:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.91+621.316.3 (1)
Economics of energy in general (434)
Electrical engineering (793)
SM ISO690:2012
TOADER, C.; GOLOVANOV, Nicolae; PORUMB, Radu; TRIŞTIU, Ion; BULAC, Constantin; MANDIŞ, Alexandru; TÎRŞU, Mihai. Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 338-344. ISBN 978-9975-4123-5-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III, 2016
Conferința "Energetica Moldovei"
Ediția III, 2016, Chișinău, Moldova, 29 septembrie - 1 octombrie 2016

Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie de medie tensiune dezechilibrate

Assessing losses of power and electrical energy in unbalanced medium voltage distribution networks

Оценка потерь мощности и электрической энергии в несбалансированных распределительных сетях среднего напряжения


CZU: 620.91+621.316.3
Pag. 338-344

Toader C.1, Golovanov Nicolae1, Porumb Radu1, Triştiu Ion1, Bulac Constantin1, Mandiş Alexandru1, Tîrşu Mihai2
 
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2017


Rezumat

The work is dedicated to calculating electricity losses related to power lines average voltage overhead or underground, which in terms of construction can be three-phase (three or four wire) in unbalanced sinusoidal harmonic, determining energy efficiency indicators (such as positive and negative factors of unbalance) thereof. It examines a case study and argues the results.  

Lucrarea este dedicată calculului pierderilor de putere şi energie electrică aferente liniilor electrice de medie tensiune, care din punct de vedere constructiv pot fi aeriene sau subterane, iar din punct de vedere funcţional pot fi trifazate sau monofazate, în regim armonic sinusoidal nesimetric, determinându-se indicatori de eficienţă energetică (ca de exemplu factori de nesimetrie negativă şi pozitivă) ale acestora. Se analizează un studiu de caz şi se argumentează rezultatele obţinute.  

Работа посвящена расчётам потерь мощности и электрической энергии на распределительных линиях электропередачи средней мощности, которые с точки зрения конструкции могут быть воздушного и подземного исполнения, а функционально – трёхфазные либо однофазные, в несимметричном синусоидальном гармоническом режиме, определяя показатели энергоэффективности (к примеру, показатели положительной и отрицательной асимметрии). Анализируется тематическое исследование, и аргументируются полученные результаты.

Cuvinte-cheie
indicatori de nesimetrie a curenţilor electrici, calculul pierderilor de putere şi energie electrică