Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
636 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-07 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (513)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1736)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), pp. 139-144. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

Radu Petrescu and the condition of the meta-erotic novel

CZU: 821.135.1.09

Pag. 139-144

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

Matei Iliescu, by Radu Petrescu is one of the first Romanian novels to launch the bookish dialogue with the memory of the erotic paradigm of literature. It’s a novel about the erotic speech, about the erotic literature and its characters. Eros becomes a metatheme, an illustration of the world erotic prototypes in the post-modernism mirror. The Eroticon of the mirror, the theatre of seduction, the Eroticon of the window, the idyllic and love-passion erotology etc., are redesigned and rewritten according to the poetics of the „Targoviste School”. The romantic fable between Matei and Dora becomes a novel narrative occasion for a rewrite of the old love prototypes in a post-modernist key to test their validity in a paper world, in a world of library.  

Matei Iliescu de Radu Petrescu este unul dintre primele romane românești care deschid dialogul livresc cu memoria paradigmei erotice a literaturii. E un roman despre discursul erotic, despre literatura erotică și personajele ei. Erosul devine o metatemă, o ilustrare în oglinda postmodernității a arhetipurilor erotice ale lumii. Eroticonul oglinzii, teatrul seducției, eroticonul ferestrei, erotologia idilică și cea a iubirii-pasiune etc. sunt regândite și rescrise în conformitate cu poetica „Școlii de la Târgoviște”. Fabula amoroasă dintre Matei și Dora devine prilej narativ în roman pentru o rescriere a vechilor arhetipuri ai iubirii într-o cheie postmodernistă, care să le testeze validitatea într-o lume de hârtie, o lume a bibliotecii.  

Cuvinte-cheie
eroticon, erotologie, ficțiune amoroasă, cod postmodernist,

convenţie, rescriere