Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1436 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-18 19:09
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; CIMPOI, Mihai; ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), p. 7. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM

Paul Goma – Doctor Honoris Causa of the Academy of Sciences of Moldova


Pag. 7-7

Duca Gheorghe1, Cimpoi Mihai2, Şleahtiţchi Maria1
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2017


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-56175</doi_batch_id>
<timestamp>1635400602</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>3(46)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Paul Goma &ndash; Doctor Honoris Causa al AȘM</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Duca</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihai</given_name>
<surname>Cimpoi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Şleahtiţchi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>7</first_page>
<last_page>7</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>