Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1438 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-18 19:09
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe; CIMPOI, Mihai; ŞLEAHTIŢCHI, Maria. Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 3(46), p. 7. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM

Paul Goma – Doctor Honoris Causa of the Academy of Sciences of Moldova


Pag. 7-7

Duca Gheorghe1, Cimpoi Mihai2, Şleahtiţchi Maria1
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2017


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-56175</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-09-29</cfResPublDate>
<cfVol>46</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>7</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0461</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56175</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Paul Goma &ndash; Doctor Honoris Causa al AȘM</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-137</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11272</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18702</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-137</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-137-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Дука</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Георгий</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11272</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11272-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cimpoi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihai</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18702</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18702-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-09-29T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şleahtiţchi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Maria</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>