Evoluția promovării sănătății
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
433 14
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-04 20:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613:614.2 (5)
Hygiene generally. Personal health and hygiene (422)
Public and professional organization of health (661)
SM ISO690:2012
TIHON, Aliona. Evoluția promovării sănătății. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 3(67), pp. 24-26. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Evoluția promovării sănătății

Developments in health promotion

CZU: 613:614.2

Pag. 24-26

Tihon Aliona
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 21 noiembrie 2017


Rezumat

The understanding of health determinants has shaped health promotion policies. Terms and concepts in health promotion have evolved education to health education and health promotion. Health education starts during the XIX-th century and was, done systematically through the publication of books, journals and brochures or through medical conferences. The paper presents a review of the purpose of identifying the historical milestones of health promotion.

Понимание комплексного медицинского детерминизма повлияло на развитие политики по укреплению здоровья. На протяжении всей истории говорили о медикосанитарном просвещении, санитарном воспитании, в настоящее время – о пропаганде здорового образа жизни. Медико-санитарное просвещение было основано в XIX-ом веке, путем публикации книг, информационных брошюр или общественных конференций. Эта статья представляет собой обзор литературы по основным этапам в развитии пропаганды здорового образа жизни.

Cuvinte-cheie
health determinants, health education,

health promotion