Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при ишемической болезни сердца – стенокардии, инфаркта миокарда
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
217 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-11 13:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.127-005.8 (2)
Public and professional organization of health (525)
Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints (571)
SM ISO690:2012
ŢÎBÎRNĂ, Ion; ANDREEV, Vasilie; BEZU, Ghenadie. Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при ишемической болезни сердца – стенокардии, инфаркта миокарда. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2016, nr. 1(65), pp. 79-88. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687

Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при ишемической болезни сердца – стенокардии, инфаркта миокарда

Expert assessment of determining limited potentialities and working capacities degree in ischemic heart angina pectoris and myocardial infarction.   

Evaluarea determinării gradului de posibilități și de capacitate de muncă limitate în boala ischemică a cordului (BIC) – angina pectorală, infarctul miocardic


CZU: 614.2:616.127-005.8
Pag. 79-88

Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2017


Rezumat

This is a survey of literature treating, on a contemporary scientific level, the problems of incidence, causes, pathogenesis, classification, clinical picture, acute and chronic forms of ischemic heart disease, phases and periods in the disease development, its complications, diagnosis – the differential one inclusively. This work also analyzes the rehabilitation measures taking into consideration the phases, periods of the disease development ischemic heart disease, angina pectoris, myocardial infartion, primary and secondary prevention in out – patient settings, the problems of temporary (short or prolonged) loss of work capacities until the establihment of limited potentialities and working capacities degree, indications for employment and modified working conditions for those with angina pectoris and myocardial infarction

Trecerea în revistă a literaturii de specialitate abordează, la nivel științific contemporan, problemele incidenței, cauzele, patogeneza, clasifi carea, tabloul clinic, formele acută și cronică ale BIC, fazele și perioadele de dezvoltare a BIC, complicațiile, diagnosticul, inclusiv cel diferențiat. Lucrarea tratează, de asemenea, problemele de reabilitare în funcţie de fazele, perioadele de dezvoltare a bolii (BIC, angina pectorală, infarctul miocardic), profi laxia primară și secundară în condiții de ambulatoriu, problemele de pierdere temporară (mai scurtă sau mai îndelungată) a capacității de muncă până la stabilirea gradului de incapacitate de muncă limitată, indicații pentru angajare în câmpul muncii cu condiții modificate potrivite celor cu angină pectorală și infarct miocardic. 

Cuvinte-cheie
angina pectoris, myocardial infarction, etiology, pathogenesis, clinical picture, Diagnosis, disability, employment