Влияние ионов кадмия на содержание аскорбата у Arabidopsis thaliana l. (Brassicaceae)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1470 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-10 09:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.1+546.4 (2)
Plant physiology (526)
Inorganic chemistry (450)
SM ISO690:2012
БУЗДУГА, и., ВОЛКОВ, Р.А., ПАНЧУК, И.. Влияние ионов кадмия на содержание аскорбата у Arabidopsis thaliana l. (Brassicaceae). In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) , 2016, nr. 24(37), pp. 38-44. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054

Влияние ионов кадмия на содержание аскорбата у Arabidopsis thaliana l. (Brassicaceae)
CZU: 581.1+546.4

Pag. 38-44

Буздуга и., Волков Р.А., Панчук И.
 
Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича
 
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2017


Rezumat

Experimentally it was confirmed that treatment of Arabidopsis thaliana 0.1; 0.5 and 5 mM cadmium chloride produces no significant changes ascorbate content. The data obtained show that in the early phase response to the rapid increase in the concentration of Cd2 in the leaves of A. thaliana does not affect the redox balance of the cell. However, with increasing treatment time 2 to 12 hours, the protection reserves are depleted antioxidant system of plants.

Experimental s-a confirmat că tratarea plantelor de Arabidopsis thaliana cu 0,1; 0,5 și 5 mM clorură de cadmiu nu produce modificări semnificative asupra conținutului de ascorbat. Datele obținute demonstrează că, în faza timpurie răspunsul la creșterea rapidă a concentrației de Cd2 în frunzele de A. thaliana nu influențează echilibrul redox al celulei. Cu toate acestea, odată cu creșterea timpului tratării de la 2 la 12 ore, rezervele de protecție ale sistemului antioxidant al plantelor sunt epuizate

Cuvinte-cheie
cadmium, oxidative stress, ascorbate,

active oxygen forms, dehydroascorbate, Arabidopsis thaliana.