Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
230 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-11 23:19
SM ISO690:2012
BARBĂ, Maria. Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldova. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice". 2016, nr. 2(4), pp. 89-105. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Numărul 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

Programul educațional pas cu pas pentru copii și familii în Republica Moldova

Pag. 89-105

Barbă Maria
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 28 septembrie 2017


Rezumat

Programa Pas cu Pas este bazată pe teoriile constructiviste și a conceptelor, perspectivelor de abordare cu referire la creștere/dezvoltarea copilului preșcolar a următorilor autori: Jean Piaget, Lev Vîgotski, Eric Erikson, Karl Rogers, Maria Montesori, Howard Gardner, Ovide Decroly, John Dewey. Teoriile constructiviste sunt o sursă de inspirație și constituie universul teoretic ce contribuie la dezvoltarea copilului la vârsta preșcolară conform căruia copilul este un tot întreg ce are la bază principiul că toate domeniile creșterii/dezvoltării nu se manifestă de sine stătător , iar toate deprinderile reflectă intercorelarea abilităților. Copilul este o personalitate în devenire. aceasta înseamnă evoluție permanentă cu un rol important în dezvoltarea predispozițiilor psihologice moștenite de la părinți și formate pe parcursul creșterii. Lansând programa Pas cu Pas cadrele didactice au înțeles și au implementat acele strategii specifice învățământului centrate pe copil, stabilind o strânsă legătura dintre grădiniță și părinți, familie. Strategiile didactice determină preșcolarul să urmărească cu interes activitatea, să-și utilizeze memoria, inteligența, imaginația, creativitatea.

The program “Step by Step” is based on the constructive theories and concepts, perspectives approach with reference to growth / development of preschooler children; according the following authors: Jean Piaget, Lev Vîgotski, Eric Erikson, Karl Rogers, Maria Montesori, Howard Gardner, Ovide Decroly, John Dewey . The constructive theories are an inspiration and represents the theoretical universe that contributing to child development at preschool. According to which the child is a whole unite which is based on the principle that all areas of growth / development does not occur in its own right , and all child’s ability reflect the interrelation of skills. The child is a personality in the making, this means constant development with an important role in the development of inborn psychological predisposition from parents and formed during growth. By program “Step by Step”, teachers understood and had implemented this specific strategies that is centralized on the child education, establishing a close link between kindergarten and parents, family. The Teaching Strategy helps preschoolers to follow school activities with interest and during this activities they make use of their memory, intelligence, imagination, creativity.

Cuvinte-cheie
creştere, centrat pe copil/elev, incluziune,

dezvoltare, principiu