Efectul protector al antioxidanţilor în tratamentul cu radiaţii ionizante
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
594 17
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-03 14:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.272.4:615.849 (1)
Medicaments according to their principal action (343)
Physiotherapy. Physical therapy. Radiotherapy. Other nonmedicinal therapeutic treatment (245)
SM ISO690:2012
PLĂVAN, Irina. Efectul protector al antioxidanţilor în tratamentul cu radiaţii ionizante. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2017, nr. 1(53), pp. 137-140. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Efectul protector al antioxidanţilor în tratamentul cu radiaţii ionizante
CZU: 615.272.4:615.849

Pag. 137-140

Plăvan Irina
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

Este cunoscut faptul, că radiaţiile ionizante induc stresul oxidativ prin generarea de specii reactive de oxigen şi produc un dezechilibru al activităţilor pro-oxidante şi antioxidante din organism. Speciile reactive de oxigen, produse de acţiunea radiaţiilor ionizante cauzează leziuni la nivelul ADN, ce conduc la distrugerea celulelor şi apariţia mutaţiilor. Tot mai des, substanţele biologic active sunt utilizate în contracararea efectelor acţiunii radiaţiilor ionizante, prin protecţia celulelor sănătoase şi creşterea activităţii enzimelor antioxidante din organism. Scopul acestui articol este reviul cercetărilor recent efectuate în vederea de a caracteriza efectul radioprotector al antioxidanţilor

It is known that ionizing radiation induces oxidative stress through the generation of reactive oxygen species and cause an imbalance of pro-oxidant and antioxidant activities in the body. Reactive oxygen species produced by the action of ionizing radiation causes damage at the DNA level leading to cell damage and the occurrence of mutations. Increasingly, biologically active substances are used to counter the effects of ionizing radiation action by protecting healthy cells and increase the activity of antioxidant enzymes in the body. The aim of this study is to highlight in recent investigations the radioprotection effect of antioxidants

Известно, что ионизирующее излучение вызывает окислительный стресс путем образования активных форм кислорода, и приводит к дисбалансу про-окислительной и анти-окислительной активности в организме. Активные формы кислорода, образующиеся при действии ионизирующей радиации, приводят к повреждению ДНК, что сопровождается повреждением клеток и возникновением мутаций. Все чаще биологически активные вещества используются для борьбы с последствиями ионизирующего излучения, путем защиты здоровых клеток и увеличения активности анти-окислительных ферментов в организме. Целью данной статьи является обзор литературы по оценке и выявлению радиопротекторных свойств антиоксидантов

Cuvinte-cheie
radiaţii ionizante, stres, radicali liberi, uleiuri esenţiale, radioprotector,

antioxidant

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-54064</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-03-31</cfResPublDate>
<cfVol>53</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>137</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0011</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/54064</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Efectul protector al antioxidanţilor  în tratamentul cu radiaţii ionizante</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>radiaţii ionizante; stres; radicali liberi; uleiuri esenţiale; antioxidant; radioprotector</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Este cunoscut faptul, că radiaţiile ionizante induc stresul oxidativ prin generarea de specii reactive de oxigen şi produc un dezechilibru al activităţilor pro-oxidante şi antioxidante din organism. Speciile reactive de oxigen, produse de acţiunea radiaţiilor ionizante cauzează leziuni la nivelul ADN, ce conduc la distrugerea celulelor şi apariţia mutaţiilor. Tot mai des, substanţele biologic active sunt utilizate în contracararea efectelor acţiunii radiaţiilor ionizante, prin protecţia celulelor sănătoase şi creşterea activităţii enzimelor antioxidante din organism. Scopul acestui articol este reviul cercetărilor recent efectuate în vederea de a caracteriza efectul radioprotector al antioxidanţilor</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>It is known that ionizing radiation induces oxidative stress through the generation of reactive oxygen species and cause an imbalance of pro-oxidant and antioxidant activities in the body. Reactive oxygen species produced by the action of ionizing radiation causes damage at the DNA level leading to cell damage and the occurrence of mutations. Increasingly, biologically active substances are used to counter the effects of ionizing radiation action by protecting healthy cells and increase the activity of antioxidant enzymes in the body. The aim of this study is to highlight in recent investigations the radioprotection effect of antioxidants</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'> Известно, что ионизирующее излучение вызывает окислительный стресс путем образования активных форм кислорода, и приводит к дисбалансу про-окислительной и анти-окислительной активности в организме. Активные формы кислорода, образующиеся при действии ионизирующей радиации, приводят к повреждению ДНК, что сопровождается повреждением клеток и возникновением мутаций. Все чаще биологически активные вещества используются для борьбы с последствиями ионизирующего излучения, путем защиты здоровых клеток и увеличения активности анти-окислительных ферментов в организме. Целью данной статьи является обзор литературы по оценке и выявлению радиопротекторных свойств антиоксидантов</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-43136</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-43136</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-43136-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Plăvan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Irina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>