Efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
564 68
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-12 15:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.876 (15)
Accidents. Risks. Hazards. Accident prevention. Personal protection. Safety (76)
SM ISO690:2012
GÎNCU, Mariana. Efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 1(53), pp. 176-180. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante

CZU: 614.876
Pag. 176-180

Gîncu Mariana
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei datelor bibliografice recente referitor la particularităţile stării de sănătate a participanţilor la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobîl. O problemă importantă expusă în articol constituie aspectul elucidării efectelor medico-biologice ale radiaţiilor ionizante. Prezintă interes informaţia despre efectele somatice şi efectele genetice ale radiaţiilor ionizante, inclusiv la descendenţii părinţilor, expuşi la radiaţii ionizante. Un rol aparte în lucrare este dedicat caracteristicii ample a tipurilor de radiaţii ionizante naturale şi artificiale.

The study presents results of analysis of recent literature data on the health peculiarities of participants to mitigate the consequences of Chernobyl disaster. An important aspect of the study is to elucidate the medical and biological effects of ionizing radiation. Presents significant interest information about the effects of somatic and genetic effects of ionizing radiation, including the offspring of parents exposed to ionizing radiation. A special role in this work is dedicated to extensive types feature of natural and artificial ionizing radiation

В статье представлены результаты анализа последних научных публикаций относительно особенностей здоровья участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Важным аспектом статьи является характеристика медико-биологического действия ионизирующего излучения. Представляет интерес информация о соматических и генетических последствиях ионизирующих излучений, в том числе у потомства родителей, подвергнувшихся воздействию ионизирующего излучения. Особое внимание в этой работе уделено характеристике естественного и искусственного ионизирующего излучения

Cuvinte-cheie
accident nuclear, Cernobîl, efecte medico-biologice,

radiaţii

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gîncu, M.</creatorName>
<affiliation>Centrul Naţional de Sanătate Publică, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>accident nuclear</subject>
<subject>Cernobîl</subject>
<subject>radiaţii</subject>
<subject>efecte medico-biologice</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>614.876</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017-03-31</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei datelor bibliografice recente referitor la particularităţile stării de sănătate a participanţilor la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobîl. O problemă importantă expusă în articol constituie aspectul elucidării efectelor medico-biologice ale radiaţiilor ionizante. Prezintă interes informaţia despre efectele somatice şi efectele genetice ale radiaţiilor ionizante, inclusiv la descendenţii părinţilor, expuşi la radiaţii ionizante. Un rol aparte în lucrare este dedicat caracteristicii ample a tipurilor de radiaţii ionizante naturale şi artificiale.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The study presents results of analysis of recent literature data on the health peculiarities of participants to mitigate the consequences of Chernobyl disaster. An important aspect of the study is to elucidate the medical and biological effects of ionizing radiation. Presents significant interest information about the effects of somatic and genetic effects of ionizing radiation, including the offspring of parents exposed to ionizing radiation. A special role in this work is dedicated to extensive types feature of natural and artificial ionizing radiation</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>В статье представлены результаты анализа последних научных публикаций относительно особенностей здоровья участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Важным аспектом статьи является характеристика медико-биологического действия ионизирующего излучения. Представляет интерес информация о соматических и генетических последствиях ионизирующих излучений, в том числе у потомства родителей, подвергнувшихся воздействию ионизирующего излучения. Особое внимание в этой работе уделено характеристике естественного и искусственного ионизирующего излучения</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>