Decizia de grup în cadrul organizației publice: reflecții analitice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 26
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-09 09:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35.07:005.32 (2)
Public administration. Government. Military affairs (1440)
Management activities (188)
SM ISO690:2012
SACA, Victor; SOLOMON, Oleg. Decizia de grup în cadrul organizației publice: reflecții analitice. In: Moldoscopie. 2017, nr. 3(78), pp. 51-62. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566

Decizia de grup în cadrul organizației publice: reflecții analitice

CZU: 35.07:005.32
Pag. 51-62

Saca Victor1, Solomon Oleg2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2017


Rezumat

This article is orientated to the group decisions research and its importance for public organizations. To obtain a clear picture this kind of decision will be studied in contrast with the individual decision. So, we are going to analyze the role of human resource, the behavior of the groups inside the decision activities and if the participation of those who are not part of the management can improve the performance of the organizations. What is it the group decision, when it is used, what are the advantages and the disadvantages of it, how can we improve this activity, which are the types of this decision are questions on which we are going to find de answers in this article.

Acest articol este axat pe cercetarea deciziilor de grup și importanța aces-tora pentru organizațiile publice. Pentru a obține un tablou cât mai clar, acest tip de decizie va fi studiat în contrast cu decizia individuală. Așadar, vom anali-za rolul resursei umane, comportamentul grupurilor în cadrul activităților decizionale, precum și impactul participării la procesul decizional al celor ce nu fac parte din conducerea organizației. Ce este decizia de grup, când este utilizată, care sunt avantajele și dezavantajele acesteia, cum putem îmbunătăți această activitate, care sunt tipurile de decizii rezultate sunt întrebările la care vom încerca să găsim răspunsuri în acest articol.

Cuvinte-cheie
organizație publică, decizia individuală, proces decizional de grup, soluții decizionale, calitatea deciziei,

conducător, decizie, grup, participare, performanţă.,

management