Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
739 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-25 19:31
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 170-175. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X

Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)

Pag. 170-175

Furdui Teodor1, Duca Gheorghe2, Gulea Aurelian3, Toderaş Ion3, Ciochină Valentina1, Cepoi Liliana4, Chirilov Alexandru5, Codreanu Svetlana4, Miscu Vera4
 
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2017


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)">
<meta name="citation_author" content="Furdui, Teodor">
<meta name="citation_author" content="Duca, Gheorghe">
<meta name="citation_author" content="Gulea, Aurelian">
<meta name="citation_author" content="Toderaş, Ion">
<meta name="citation_author" content="Ciochină, Valentina">
<meta name="citation_author" content="Cepoi, Liliana">
<meta name="citation_author" content="Chirilov, Alexandru">
<meta name="citation_author" content="Codreanu, Svetlana">
<meta name="citation_author" content="Miscu, Vera">
<meta name="citation_publication_date" content="2017/06/08">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii">
<meta name="citation_volume" content="331">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="170">
<meta name="citation_lastpage" content="175">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/025_acad.%20V.%20Rudic%20la%2070%20de%20ani%20de%20la%20na%C5%9Ftere.pdf">