Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
708 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-25 19:31
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; DUCA, Gheorghe; GULEA, Aurelian; TODERAŞ, Ion; CIOCHINĂ, Valentina; CEPOI, Liliana; CHIRILOV, Alexandru; CODREANU, Svetlana; MISCU, Vera. Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2017, nr. 1(331), pp. 170-175. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X

Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)

Pag. 170-175

Furdui Teodor1, Duca Gheorghe2, Gulea Aurelian3, Toderaş Ion3, Ciochină Valentina1, Cepoi Liliana4, Chirilov Alexandru5, Codreanu Svetlana4, Miscu Vera4
 
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2017


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-52264</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-06-08</cfResPublDate>
<cfVol>331</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>170</cfStartPage>
<cfISSN>1857-064X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/52264</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24049</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-137</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-499</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10617</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1203</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-4288</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11153</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-4287</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12511</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24049</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24049-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Фурдуй</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Теодор</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-137</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-137-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Duca</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Дука</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Георгий</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-499</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-499-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Гуля</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Аурелиан</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10617</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10617-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Toderash</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Тодераш</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ион</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1203</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1203-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Чокинэ</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Валентина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-4288</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-4288-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Чепой</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Лилиана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11153</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11153-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кирилов</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Александр</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-4287</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-4287-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Codreanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Svetlana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12511</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12511-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-06-08T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Miscu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vera</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>