Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
647 28
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-27 13:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.95/.96:657.6 (1)
Fields of management (157)
Accountancy (372)
SM ISO690:2012
COTELNIC, Ala; NEGRUŢĂ, Ludmila. Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației. In: Economica. 2017, nr. 1(99), pp. 7-18. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136

Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației

CZU: 005.95/.96:657.6
JEL: L84, M12
Pag. 7-18

Cotelnic Ala1, Negruţă Ludmila2
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 SRL „Capitolium -Elit”
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 22 aprilie 2017


Rezumat

În articolul de față, ne-am dorit să scoatem în evidență una din componentele importante ale gestiunii resurselor umane – auditul. Deși acest termen este destul de vechi și pe larg utilizat în domeniul economic, cu referire la resursele umane, auditul este o noțiune ce a apărut în a doua jumătate a secolului trecut. Necesitatea acestei activități rezidă în importanța care îi revine resursei umane în societatea actuală, dar și statutului diferit al acesteia în comparație cu alte resurse ale organizației.

In this article, we wanted to highlight one of the key components of human resources management – the audit. Although this term is fairly old and widely used in the economic field, with reference to human resources audit is a concept that emerged in the second half of last century. The necessity of this activity lies in the importance of human resource in modern society, but also its different status compared to other resources of the organization.

Cuvinte-cheie
resurse umane,

audit,

audit al resurselor umane

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-51764</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-03-31</cfResPublDate>
<cfVol>99</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>7</cfStartPage>
<cfISSN>1810-9136</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/51764</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>resurse umane; audit; audit al resurselor umane</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În articolul de față, ne-am dorit să scoatem în evidență una din componentele importante ale gestiunii resurselor umane – auditul. Deși acest termen este destul de vechi și pe larg utilizat în domeniul economic, cu referire la resursele umane, auditul este o noțiune ce a apărut în a doua jumătate a secolului trecut. Necesitatea acestei activități rezidă în importanța care îi revine resursei umane în societatea actuală, dar și statutului diferit al acesteia în comparație cu alte resurse ale organizației.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>In this article, we wanted to highlight one of the key components of human resources management – the audit. Although this term is fairly old and widely used in the economic field, with reference to human resources audit is a concept that emerged in the second half of last century. The necessity of this activity lies in the importance of human resource in modern society, but also its different status compared to other resources of the organization. </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-321</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-21309</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-321</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-321-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cotelnic</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ala</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-21309</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-21309-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-03-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Negruţă</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ludmila</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>