Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
573 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-06 19:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.041.5(478)"1959-1970" (1)
Painting (321)
SM ISO690:2012
LOZOVANU, Vladimir. Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970). In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 188-194. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970)
CZU: 75.041.5(478)"1959-1970"

Pag. 188-194

Lozovanu Vladimir12
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

În prezentul articol este descris portretul în pictura naţională din perioada anilor 1960, ani marcaţi de transformări politice, sociale și culturale, care au contribuit la emanciparea spirituală a personalităţii creatoare și la constituirea noilor tendinţe plastice în domeniul portretului. În text este descrisă creaţia portretistică a pictorilor de vază care au realizat cele mai renumite opere. Se aduc exemple de portrete reprezentative și se recurge la descrierea lor în contextul perioadei în care au fost create. Se identifică metodele, tehnicile, ideile și aspiraţiile utilizate în creaţiile artiștilor plastici la elaborarea portretului, care permit formarea unei viziuni mai ample asupra acestui fenomen. Informaţiile prezentate sunt utile pentru artiști, cadre didactice și studenţi care activează în domeniul artelor vizuale.

The author of this article describes the portrait in national painting during the 1960s, years that marked political, social and cultural changes that contributed to the spiritual emancipation of the creative personality and the formation of new plastic tendencies in the field of portrait painting. He also describes the famous artists` portrait painting creations that have contributed to the spiritual emancipation of the creating personality and the establishment of new plastic tendencies in the field of portrait painting. In the article, there are examples of representative portraits that are described in the context of the period when they were created. The author identifies the methods, techniques, ideas and aspirations used in the works of plastic artists for drawing portraits that allow to form an ample conception about this phenomenon. The presented information is useful to artists, teachers and students who work in the field of visual art.

Cuvinte-cheie
portret, desen, imagine,

chip, artist

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lozovanu, V.</creatorName>
<affiliation>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970)</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1408</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>portret</subject>
<subject>chip</subject>
<subject>desen</subject>
<subject>imagine</subject>
<subject>artist</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>75.041.5(478)"1959-1970"</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-12-22</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În prezentul articol este descris portretul în pictura naţională din perioada anilor 1960, ani marcaţi de transformări politice, sociale și culturale, care au contribuit la emanciparea spirituală a personalităţii creatoare și la constituirea noilor tendinţe plastice în domeniul portretului. În text este descrisă creaţia portretistică a pictorilor de vază care au realizat cele mai renumite opere. Se aduc exemple de portrete reprezentative și se recurge la descrierea lor în contextul perioadei în care au fost create. Se identifică metodele, tehnicile, ideile și aspiraţiile utilizate în creaţiile artiștilor plastici la elaborarea portretului, care permit formarea unei viziuni mai ample asupra acestui fenomen. Informaţiile prezentate sunt utile pentru artiști, cadre didactice și studenţi care activează în domeniul artelor vizuale. </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The author of this article describes the portrait in national painting during the 1960s, years that marked political, social and cultural changes that contributed to the spiritual emancipation of the creative personality and the formation of new plastic tendencies in the field of portrait painting. He also describes the famous artists` portrait painting creations that have contributed to the spiritual emancipation of the creating personality and the establishment of new plastic tendencies in the field of portrait painting. In the article, there are examples of representative portraits that are described in the context of the period when they were created. The author identifies the methods, techniques, ideas and aspirations used in the works of plastic artists for drawing portraits that allow to form an ample conception about this phenomenon. The presented information is useful to artists, teachers and students who work in the field of visual art.  </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>