Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1193 42
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-31 14:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[78.071.1:784.3]:78.03"17" (1)
Music (1837)
Vocal music (293)
SM ISO690:2012
ТУРЯ, Елена. Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2016, nr. 2(29), pp. 83-88. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной
CZU: [78.071.1:784.3]:78.03"17"

Pag. 83-88

Туря Елена
 
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

В статье анализируется цикл песен Л. Бетховена «К далекой возлюбленной», написанный в 1816 г. и являющийся первым в истории музыки примером вокального цикла. Он рассматривается с точки зрения взаимодействия классических и романтических стилевых черт, прослеженных в содержательном и структурном аспектах. Выявляется предвосхищение романтической песенности в средствах музыкального языка и речи, в жанровом облике и принципах развития тематического материала, в формообразовании. Подробно освещаются смысловые и интонационно-ритмические связи между номерами цикла, раскрывается роль фортепианной партии в драматургии целого.

În articol se analizează ciclul de cântece „An die ferne Geliebte” scris de Beethoven în anul 1816, fiind primul exemplu al unui ciclu vocal în istoria muzicii. Acesta este cercetat din punct de vedere al corelaţiei între trăsăturile stilistice clasice şi romantice urmărite în conţinutul artistic şi forma muzical-poetică. Se elucidează trăsăturile stilistice ale liedului romantic în limbaj muzical şi în principiile de dezvoltare a materialului tematic. Se scot în evidenţă corelaţiile semantice între numerele ciclului, legăturile melodico- ritmice. Un accent aparte se pune pe partida pianului în dramaturgia întregului.

This article examines the cycle of songs An die ferne Geliebte written by Beethoven in 1816 as the first example of a vocal cycle in the history of music. It is investigated in terms of correlation between the classical and romantic features pursued both in the content and structural aspect. It features the presentiment of the romantic lied in the musical language and development principles of the thematic material, in morphogenesis. The semantic correlations between the cycle numbers and the melodic-rhythmic ties are highlighted, special emphasis is laid on the piano part in the dramaturgy of the whole.

Cuvinte-cheie
Людвиг ван Бетховен, варьирование, вокальный цикл, песня, вокальная партия, фортепианная партия, мелодия, гармония, музыкальная форма

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-51573</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016-12-22</cfResPublDate>
<cfVol>29</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>83</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1408</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/51573</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Людвиг ван Бетховен; варьирование; вокальный цикл; песня; вокальная партия; фортепианная партия; мелодия; гармония; музыкальная форма</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В статье анализируется цикл песен Л. Бетховена «К далекой возлюбленной», написанный в 1816 г. и являющийся первым в истории музыки примером вокального цикла. Он рассматривается с точки зрения взаимодействия классических и романтических стилевых черт, прослеженных в содержательном и структурном аспектах. Выявляется предвосхищение романтической песенности в средствах музыкального языка и речи, в жанровом облике и принципах развития тематического материала, в формообразовании. Подробно освещаются смысловые и интонационно-ритмические связи между номерами цикла, раскрывается роль фортепианной партии в драматургии целого. </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În articol se analizează ciclul de cântece „An die ferne Geliebte” scris de Beethoven în anul 1816, fiind primul exemplu al unui ciclu vocal în istoria muzicii. Acesta este cercetat din punct de vedere al corelaţiei între trăsăturile stilistice clasice şi romantice urmărite în conţinutul artistic şi forma muzical-poetică. Se elucidează trăsăturile stilistice ale liedului romantic în limbaj muzical şi în principiile de dezvoltare a materialului tematic. Se scot în evidenţă corelaţiile semantice între numerele ciclului, legăturile melodico- ritmice. Un accent aparte se pune pe partida pianului în dramaturgia întregului.  </cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>This article examines the cycle of songs An die ferne Geliebte written by Beethoven in 1816 as the first example of a vocal cycle in the history of music. It is investigated in terms of correlation between the classical and romantic features pursued both in the content and structural aspect. It features the presentiment of the romantic lied in the musical language and development principles of the thematic material, in morphogenesis. The semantic correlations between the cycle numbers and the melodic-rhythmic ties are highlighted, special emphasis is laid on the piano part in the dramaturgy of the whole.  </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-48701</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-48701</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-48701-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016-12-22T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Туря</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Елена</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>