Criză de modele sau modele în criză?
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
796 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-17 06:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.017 (130)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2944)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Cornelia. Criză de modele sau modele în criză? In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 3(34), pp. 84-92. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Criză de modele sau modele în criză?
CZU: 37.017

Pag. 84-92

Munteanu Cornelia
 
Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2017


Rezumat

Mileniul III a debutat în domeniul educaţiei cu impetuoasa nevoie de schimbare fundamentală, conştientizându-se faptul că sistemele educaţionale ale timpului nu pregătesc copiii pentru provocările fără precedent ale secolului al XXI-lea. Printre multiplii factori care stopează evoluţia sistemelor de educaţie, menţionăm criza valorilor, care se resimte atât în societăţile aflate în perioada de tranziţie spre democraţie din Europa Centrală şi de Est, cât şi în ţările democratice avansate. Noi, cei din R. Moldova, astăzi, mai mult ca niciodată, trăim sentimentul că şcoala traversează o traiectorie paralelă cu cea a societăţii. Această lipsă de conexiune, în mare, este cauzată de enorma discrepanţă între modelele şi valorile cultivate în/de şcoală şi cele oferite şi promovate în/de societatea moldovenească. Am încercat să ne verificăm această impresie prin a aplica un chestionar elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, rezultatele căruia reprezintă subiectul studiului de mai jos.

Le début du IIIème Millénaire dans le domaine de l’éducation fut marqué par une impétueuse nécessité d’un changement fondamental, et ce, principalement, face à la prise de conscience du fait que les systèmes éducationnels existants nu préparent pas les élèves pour les enjeux et les défis du XXIème siècle. Parmi la multitude des facteurs qui freinent l’évolution des systèmes éducationnels, un lieu à part revient à la crise des valeurs qui se fait ressentir aussi bien dans les sociétés de l’Europe Centrale et de l’Est, qui se trouvent en période de transition vers la démocratie, que dans les pays démocratiques avancées. Nous, les ressortissants de la République de Moldova, on vit plus vivement que jamais le sentiment que l’école a une trajectoire parallèle par rapport à celui de la société. Ce manque de connexion, en grand, est généré par l’énorme discordance entre les valeurs cultivées à et par l’école, d’un côté, et celles offertes et promues dans et par la société moldave, de l’autre côté. On s’est donné, donc, la tâche de vérifier cet avis en recourant à un questionnaire, proposé aux élèves de VIIIème et XIIème classes (14-15 ans et 18-19 ans), dont les résultats ont servi de base pour la présente étude.

Cuvinte-cheie
educaţie, valoare, etică, şcoală, societate, criza valorilor,

model

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-51185</doi_batch_id>
<timestamp>1653123533</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>3(34)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Criză de modele sau modele în criză?</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Cornelia</given_name>
<surname>Munteanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>84</first_page>
<last_page>92</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>