Formarea cadrelor inginerești în contextul integrării învățământului cu producerea
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
799 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-08 12:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378:62 (3)
Higher education. Universities. Academic study (1727)
Engineering. Technology in general (2298)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Mihail. Formarea cadrelor inginerești în contextul integrării învățământului cu producerea. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 3(34), pp. 66-72. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Formarea cadrelor inginerești în contextul integrării învățământului cu producerea

CZU: 378:62
Pag. 66-72

Bencheci Mihail
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2017


Rezumat

În articol se argumentează actualitatea şi importanţa integrării învățământului cu producerea în formarea cadrelor inginerești, pentru o integrarea socioprofesională eficientă. Se înaintează propuneri privind elaborarea modelului de integrare învățământ ingineresc-producere.

The article argues timeliness and importance of integrating education with production in the proces of training engineers for effective socio-professional integration. It presents concrete proposals on developing integration model of engineering education and production.

Cuvinte-cheie
învăţământ ingineresc, cadre inginereşti, potențial intelectual-tehnic,

integrare, producere