Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin manifestări ale teatrului popular
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
740 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-05 16:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:39 (2)
Education (10390)
Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life (1466)
SM ISO690:2012
GAVRILIŢĂ, Laura. Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin manifestări ale teatrului popular. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 3(34), pp. 47-55. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin manifestări ale teatrului popular
CZU: 37.036:39

Pag. 47-55

Gavriliţă Laura
 
Liceul de Arte „Ferdinand I”, Bacău
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2017


Rezumat

În articol autoarea prezintă modelul pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin integrarea teatrului popular din România. Modelul se centrează pe conceptul de cultură etnoartistică, fundamentat pe teorii ontologice şi artistice de valoare. Baza metodologică se axează pe principii, metode şi strategii didactice generale şi specifice domeniului.

The article presents the pedagogic model of ethno-artistic culture formation at pupils by integrating popular theater from Romania. The model is centered on the concept of ethno-artistic culture based on valuable ontological and artistic theories. The methodological basis focuses on principles, methods and general teaching and domain-specific strategies.

Cuvinte-cheie
cultură etnoartistică, model pedagogic, principii didactice, teatrul popular

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gavriliţă, L.</creatorName>
<affiliation>Liceul de Arte „Ferdinand I”, Bacău, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin manifestări ale teatrului popular</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0119</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>cultură etnoartistică</subject>
<subject>model pedagogic</subject>
<subject>principii didactice</subject>
<subject>teatrul popular</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.036:39</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-12-16</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În articol autoarea prezintă modelul pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin integrarea teatrului popular din România. Modelul se centrează pe conceptul de cultură etnoartistică, fundamentat pe teorii ontologice şi artistice de valoare. Baza metodologică se axează pe principii, metode şi strategii didactice generale şi specifice domeniului.  </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The article presents the pedagogic model of ethno-artistic culture formation at pupils by integrating popular theater from Romania. The model is centered on the concept of ethno-artistic culture based on valuable ontological and artistic theories. The methodological basis focuses on principles, methods and general teaching and domain-specific strategies. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>