Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1169 56
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-27 16:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.613.4-057.87+378.015.3 (1)
Social psychology (720)
Higher education. Universities. Academic study (1880)
SM ISO690:2012
PLEŞCA, Maria. Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 3(34), pp. 9-13. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi
CZU: 316.613.4-057.87+378.015.3

Pag. 9-13

Pleşca Maria
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 28 martie 2017


Rezumat

Articolul reprezintă un studiu care îşi propune ca obiectiv general să investigheze dezvoltarea socioemoţională a studenţilor. Competenţele socioemoţionale reprezintă un produs al dezvoltării emoţionale şi al învăţării sociale, care duce la optimizarea procesului de învățare şi la obţinerea de performanţe. Studiul a evidenţiat că dezvoltarea personală, precum şi dezvoltarea socioemoţională au efecte durabile asupra performanţelor academice, adaptării la mediul academic, relaţionării cu ceilalţi şi integrării în societate.

The article is a study, aimed to investigate bjective the socio-emotional development of students. The socio-emotional skills is a product of emotional development and social learning, leading to optimize the learning process and getting performance. The study revealed that personal development and socio-emotional development have lasting effects on the academic performance, on to academia, the interrelation others, and integration into society.

Cuvinte-cheie
dezvoltare socioemoţională,

Inteligenţa emoţională, competenţă, adaptare, performanţă academică