Метафорические карты «cope»: ресурсы исцеления
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
235 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-04 05:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.937:159.9.017 (1)
Psychology (1020)
SM ISO690:2012
ТОЛСТАЯ, Светлана. Метафорические карты «cope»: ресурсы исцеления. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2016, nr. 9(99), pp. 194-201. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Метафорические карты «cope»: ресурсы исцеления

CZU: 159.937:159.9.017
Pag. 194-201

Толстая Светлана
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2017


Rezumat

Для того чтобы справиться с негативными событиями повседневной жизни, каждый человек нуждается в ресурсах. Одним из наиболее эффективных методов, используемых психотерапевтами в поисках ресурсов, являются метафорические карты. В статье представлены описания психотерапевтических сессий, которые иллюстрируют использование метафорических карт «Соре».

To cope with negative events of everyday life everyone needs resources, first - psychological, because they are internal sources. Psychological support is an example of a social resource, which aims to create conditions for the rehabilitation of the arrived coming from an event of a crisis. One of the most effective methods used by psychotherapists are metaphorical books. The article presents a transcript of psychotherapy sessions that illustrate various techniques of therapy using metaphorical cards "Cope".

Cuvinte-cheie
метафора, психотравма, кризис,

метафорические карты

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Pilat, S.</creatorName>
<affiliation>Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Consideraţiuni privind capacitatea de exerciţiu</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0976</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>emancipare</subject>
<subject>capacitate deplină de exerciţiu</subject>
<subject>minor</subject>
<subject>tutelă</subject>
<subject>majorat</subject>
<subject>capacitate juridică</subject>
<subject>copil</subject>
<subject>emancipation</subject>
<subject>pleine capacité juridique</subject>
<subject>mineur</subject>
<subject>tutelle</subject>
<subject>majorité</subject>
<subject>augmentation de la capacité juridique</subject>
<subject>enfant</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>347.155</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Orice fiinţă umană este subiect de drept. Noţiunea de &bdquo;subiect de drept&rdquo; a suferit de-a lungul istoriei modificări semnificative dacă avem &icirc;n vedere că &icirc;n societatea romană nu fiecărui om i se recunoştea această calitate. Astfel, pentru ca cineva să poată participa la raport juridic (deci să fie o &bdquo;persoană&rdquo;) trebuia să aibă capacitatea juridică, adică aptitudinea generală şi abstractă de a avea drepturi şi obligaţii [4, p. 97].</p></description>
<description xml:lang='fr' descriptionType='Abstract'><p>Chaque &ecirc;tre humain est soumis &agrave; la loi. La notion de droit a subi des changements importants &agrave; travers l&rsquo;histoire si l&rsquo;on consid&egrave;re que dans la soci&eacute;t&eacute; romaine on ne reconnaissait pas cette qualit&eacute; &agrave; chaque individu. Pour que quelqu&rsquo;un puisse participer &agrave; la relation juridique (c&rsquo;est-&agrave;dire &ecirc;tre une &laquo;personne&raquo;) il devrait avoir la capacit&eacute; juridique, &agrave; savoir la capacit&eacute; g&eacute;n&eacute;rale et abstraite d&rsquo;avoir des droits et des obligations [4, p. 97].</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>