Rolul parteneriatului educațional drept instrument de prevenire și combatere al fenomenelor social-psihologice distructive în educația tinerii generații
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
200 7
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-28 17:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.4 (5)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (786)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711

Rolul parteneriatului educațional drept instrument de prevenire și combatere al fenomenelor social-psihologice distructive în educația tinerii generații

CZU: 37.015.4
Pag. 254-264

Gonţa Victoria1, Gribincea Tatiana2, Stariş Anastasia3
 
1 Universitatea Moldo-Americană,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Gimnaziul ,,Grigore Vieru” Vasilcău, Soroca
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2017


Rezumat

The article gives theoretical and practical arguments for building educational partnerships to reduce destructive social phenomena and optimize protective factors favoring education and young generations. In education, social factors involving partnership must be done on the basis of a set of core values that partners recognize those shared values. Theory and practice of educational partnership demonstrates that all partners who are interested in the development of education must recognize as fundamental values: democracy, civics, humanism, tolerance, communication, cooperation, diversity. The paper presents a model of one school from rural areas, which has increased the quality of education, creating educational partnership.

Cuvinte-cheie
school, community, family, school failure, violence,

educational partnership, absenteeism