Повышение эффективности системы управления тепловым насосом на диоксиде углерода с несколькими испарителями и газоохладителями
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
564 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 14:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.577:621.564.23 (1)
Pneumatic energy, machinery and tools. Refrigeration (46)
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; ШИТ, Б.М.; ТИМЧЕНКО, Д.. Повышение эффективности системы управления тепловым насосом на диоксиде углерода с несколькими испарителями и газоохладителями. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 3(32), pp. 107-110. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(32) / 2016 / ISSN 1857-0070

Повышение эффективности системы управления тепловым насосом на диоксиде углерода с несколькими испарителями и газоохладителями

CZU: 621.577:621.564.23
Pag. 107-110

Шит М., Журавлев А.А., Шит Б.М., Тимченко Д.
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
675121 VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2017


Rezumat

The problem of coordination of the values of the refrigerant flow through the evaporators and gas coolers of the heat pump for the simultaneous production of heat and cold is studied. The compensation of the variations of the total flow through the evaporators is implemented using the variation of the capacity of the compressor and a corresponding change in flow through the auxiliary gas cooler of the heat pump. Control system of this gas cooler is constructed using the invariance principle of the output value (outlet temperature of the heated agent) with respect to perturbations on the control channel (the refrigerant flow through the gas cooler). Principle of dual-channel compensation of the disturbance and advancing signal on input of control valve of the refrigerant through the gas cooler is ensured. Due to proposed solution, the intensity of the disturbances on the flow of refrigerant is reduced. Due to proposed technical solution power consumed by the heat pump compressor drive under transients is decreased.

Se examinează problema coordonării valorilor debitului de agent frigorific prin vaporizatoare şi răcitoarele de gaze a pompei de căldură pentru generarea simultană a căldurii şi frigului, în care compensarea variaţiei debitului total prin vaporizatoare se realizează prin schimbarea capacităţii compresorului şi cu variaţia prin răcitorul suplimentar de gaze. Sistemul de dirijare a răcitorului suplimentar de gaze este realizat, folosind principiul de invarianţă a semnalului de ieşire (temperatura la ieşire a agentului termic) față de perturbaţiile în canalul de dirijare (debitul de agent frigorofic). Este realizat principiul de două canale la compensarea perturbaţiilor. Datorită soluţiei propuse se reduce intensitatea perturbaţiilor asupra debitului de agent frigorific şi se micşorează puterea consumată de compresorul pompei de căldură în condiţiile procesului tranzitoriu.

Рассмотрена задача координации значений расходов хладагента через испарители и газоохладители теплового насоса для одновременного производства теплоты и холода, в которой компенсация изменения суммарного расхода через испарители реализуется, кроме изменения производительности компрессора, посредством соответствующего изменения расхода через вспомогательный газоохладитель теплового насоса. Система управления вспомогательным (вторым) газоохладителем построена с использованием принципа инвариантности выходной величины (температуры на выходе нагреваемого агента) по отношению к возмущениям по каналу управления (расходу хладагента через этот испаритель). Обеспечен принцип двухканальности при компенсации возмущающего воздействия и опережающий сигнал на входе регулирующего клапана расхода хладагента через газоохладитель. Благодаря предложенному решению снижается интенсивность возмущающих воздействий по расходу хладагента на основной испаритель пастеризационно-охладительной установки для молока. Благодаря предложенному техническому решению снижается мощность, расходуемая приводом компрессора теплового насоса в переходных режимах.

Cuvinte-cheie
тепловые насосы,

одновременная выработка теплоты и холода, системы управления, инвариантность

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Şit, M.L.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Juravliov, A.A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Şit, B.M.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Timcenco, D.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Повышение эффективности системы управления тепловым насосом на диоксиде углерода с
несколькими испарителями и газоохладителями</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0070</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>тепловые насосы</subject>
<subject>одновременная выработка теплоты и холода</subject>
<subject>системы управления</subject>
<subject>инвариантность</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>621.577:621.564.23</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-12-22</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The problem of coordination of the values of the refrigerant flow through the evaporators and gas coolers of the heat pump for the simultaneous production of heat and cold is studied. The compensation of the variations of the total flow through the evaporators is implemented using the variation of the capacity of the compressor and a corresponding change in flow through the auxiliary gas cooler of the heat pump. Control system of this gas cooler is constructed using the invariance principle of the output value (outlet temperature of the heated agent) with respect to perturbations on the control channel (the refrigerant flow through the gas cooler). Principle of dual-channel compensation of the disturbance and advancing signal on input of control valve of the refrigerant through the gas cooler is ensured. Due to proposed solution, the intensity of the disturbances on the flow of refrigerant is reduced. Due to proposed technical solution power consumed by the heat pump compressor drive under transients is decreased. </description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Se examinează problema coordonării valorilor debitului de agent frigorific prin vaporizatoare şi răcitoarele de gaze a pompei de căldură pentru generarea simultană a căldurii şi frigului, în care compensarea variaţiei debitului total prin vaporizatoare se realizează prin schimbarea capacităţii compresorului şi cu variaţia prin răcitorul suplimentar de gaze. Sistemul de dirijare a răcitorului suplimentar de gaze este realizat, folosind principiul de invarianţă a semnalului de ieşire (temperatura la ieşire a agentului termic) față de perturbaţiile în canalul de dirijare (debitul de agent frigorofic). Este realizat principiul de două canale la compensarea perturbaţiilor. Datorită soluţiei propuse se reduce intensitatea perturbaţiilor asupra debitului de agent frigorific şi se micşorează puterea consumată de compresorul pompei de căldură în condiţiile procesului tranzitoriu. 	</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Рассмотрена задача координации значений расходов хладагента через испарители и газоохладители теплового насоса для одновременного производства теплоты и холода, в которой компенсация изменения суммарного расхода через испарители реализуется, кроме изменения производительности компрессора, посредством соответствующего изменения расхода через вспомогательный газоохладитель теплового насоса. Система управления вспомогательным (вторым) газоохладителем построена с использованием принципа инвариантности выходной величины (температуры на выходе нагреваемого агента) по отношению к возмущениям по каналу управления (расходу хладагента через этот испаритель). Обеспечен принцип двухканальности при компенсации возмущающего воздействия и опережающий сигнал на входе регулирующего клапана расхода хладагента через газоохладитель. Благодаря предложенному решению снижается интенсивность возмущающих воздействий по расходу хладагента на основной испаритель пастеризационно-охладительной установки для молока. Благодаря предложенному техническому решению снижается мощность, расходуемая приводом компрессора теплового насоса в переходных режимах. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>