Sondaj al opiniilor privind studiile de doctorat expuse de persoane care și-au susţinut recent tezele de doctor in științe
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
983 20
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-04 07:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:378.245 (4)
General methodology. Scientific and technical methods of research. Scientific analysis and synthesis (954)
Higher education. Universities. Academic study (1956)
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion; CUCIUREANU, Gheorghe; BOTNARU, Viorica. Sondaj al opiniilor privind studiile de doctorat expuse de persoane care și-au susţinut recent tezele de doctor in științe. In: Intellectus. 2016, nr. 3, pp. 73-85. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Sondaj al opiniilor privind studiile de doctorat expuse de persoane care și-au susţinut recent tezele de doctor in științe
CZU: 001.891:378.245

Pag. 73-85

Holban Ion123, Cuciureanu Gheorghe12, Botnaru Viorica2
 
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2016


Rezumat

Sondaj al opiniilor privind studiile de doctorat expuse de persoane care și-au susţinut recent tezele de doctor in științe. A fost efectuat un sondaj al opiniilor proaspeţilor deţinători ai diplomelor de doctor in ştiinţe pe marginea studiilor prin doctorat şi căile de modernizare a acestora, fiind analizate rezultatele obţinute. Au fost evidenţiate punctele nevralgice ale sistemului de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice prin doctorat in Republica Moldova, in opinia absolvenţilor, şi propuse modalităţi de ameliorare a situaţiei in domeniu.

Opinion poll on PhD studies exposed by people who recently presented their PhD science theses. There was done an opinion poll of the fresh doctor degree diploma holders, based on the PhD studies and the way of modernizing it, analyzing the obtained results. There were emphasized the sticking points of the preparation and attestations of the scientific staff through doctorate in the Republic of Moldova, in graduates view and there were proposed ways of improvement of the situation in the field.

Опрос мнений о докторантуре среди лиц, недавно защитивших докторские диссертации. Среди новоиспеченных обладателей дипломов доктора наук был проведен опрос мнений о докторантуре и путях ее модернизации, в результате чего был проведен анализ полученных результатов. Были выделены уязвимые точки молдавской системы подготовки и аттестации научных кадров в докторантуре, по мнению выпускников, и предложены пути улучшения ситуации в этой области.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Holban, I.M.</creatorName>
<affiliation>Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cuciureanu, G.I.</creatorName>
<affiliation>Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Botnaru, V.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Sondaj al opiniilor privind studiile de doctorat expuse de persoane care și-au susţinut recent tezele de doctor in științe</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-7079</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>001.891:378.245</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-09-22</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Sondaj al opiniilor privind studiile de doctorat expuse de persoane care și-au susţinut recent tezele de doctor in științe. A fost efectuat un sondaj al opiniilor proaspeţilor deţinători ai diplomelor de doctor in ştiinţe pe marginea studiilor prin doctorat şi căile de modernizare a acestora, fiind analizate rezultatele obţinute. Au fost evidenţiate punctele nevralgice ale sistemului de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice prin doctorat in Republica Moldova, in opinia absolvenţilor, şi propuse modalităţi de ameliorare a situaţiei in domeniu. </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Opinion poll on PhD studies exposed by people who recently presented their PhD science theses. There was done an opinion poll of the fresh doctor degree diploma holders, based on the PhD studies and the way of modernizing it, analyzing the obtained results. There were emphasized the sticking points of the preparation and attestations of the scientific staff through doctorate in the Republic of Moldova, in graduates view and there were proposed ways of improvement of the situation in the field. </description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Опрос мнений о докторантуре среди лиц, недавно защитивших докторские диссертации. Среди новоиспеченных обладателей дипломов доктора наук был проведен опрос мнений о докторантуре и путях ее модернизации, в результате чего был проведен анализ полученных результатов. Были выделены уязвимые точки молдавской системы подготовки и аттестации научных кадров в докторантуре, по мнению выпускников, и предложены пути улучшения ситуации в этой области. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>