Dependenţa de internet – un factor de risc al contemporanietăţii.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 50
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-19 04:40
Vizualizări 351
Vizitatori unici 101
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.97:004.738.5 (1)
Psychology (389)
Computer communication. Computer networks (287)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependenţa de internet – un factor de risc al contemporanietăţii.

CZU: 159.97:004.738.5
Pag. 87-95

Tafuni Ovidiu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Internetul constituie o componentă indispensabilă a procesului comunicării în societatea modern, inclusiv acasă. Utilizarea lui a devenit populară pentru uşurinţa de a intra în contact cu alte persoane, accesibilitatea, atractivitatea, anonimatul, intimitatea, economisirea timpului şi resurselor naturale, inclusiv celor umane etc. Cu toate acestea, apar tot mai frecvent dovezi de efecte clinice de la utilizarea excesivă a internetului în rândul populaţiei, în unele cazuri atestându-se simptome similare cu cele ale tulburărilor de dependenţă, mai frecvent întâlnite la adolescenţi.

The Internet has become an indispensable part of the process of communication in modern society, as well as at home. Its use became popular for its easiness to get in touch with others, accessibility, attractiveness, anonymity, privacy, saving time and natural resources, including human ones etc. However, frequently it shown up more clinical evidence of Internet excessive use among the population, in some cases very similar symptoms with addictive disorders, commonly encountered among adolescents.

Cuvinte-cheie Internet, tulburări, dependenţă (adicţie), populaţie, adolescenţi