Psihologul & psihoterapeutul şi relaţia sa cu clienţii.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 15
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-07 10:37
Vizualizări 197
Vizitatori unici 58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.98 (6)
Psychology (390)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologul & psihoterapeutul şi relaţia sa cu clienţii.

CZU: 159.98
Pag. 73-77

Calancea Veronica12
 
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Asociaţia Balint din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Unul dintre cele mai importante instrumente cu care poate lucra un terapeut este el însuşi ca persoană. În pregătirea de terapeut se pot acumula cunoştinţe teoretice despre personalitate si psihoterapie, poţi învăţa câteva metode de diagnostic şi de intervenţie şi, de asemenea, câte ceva despre comportamentul uman dinamic. Cu toate acestea, cunoştinţele şi abilităţile esenţiale nu sunt suiciente pentru stabilirea şi menţinerea unei relaţii terapeutice autentice cu pacienţii. În iecare şedinţă aducem cu noi calităţile noastre umane şi imperfecţiunile şi experienţe care au inluenţat viaţa noastră. Această dimensiune umană cu care participăm, este una dintre cele mai puternice determinante ale reuniunii terapeutice, a relaţiilor pe care le avem cu clienţii noştri.

One of the most important tools with which can work a therapist is himself. In The career therapist can accumulate theoretical knowledge about personality and psychotherapy, can learn some methods of diagnosis and intervention, and also, something about the dynamic of human behavior. For establishing and maintaining a genuine therapeutic relationship, the essential knowledge and skills are not suficient. In every meeting we bring with us our human qualities and defects, and experiences that have inluenced our lives. This human dimension, with which we participate, is one of the strongest determinants of therapeutic reunion, of relations that we have with our customers.

Cuvinte-cheie autoevaluare, experienţă, putere, realitate, relaţie profesională, nevoi, înțelegere