Metoda balint în învăţământ, o modalitate de realizare a muncii în echipă.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 15
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-03 03:17
Vizualizări 454
Vizitatori unici 42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3 (116)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (928)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda balint în învăţământ, o modalitate de realizare a muncii în echipă.

CZU: 37.015.3
Pag. 49-53

Butyka Eniko-Eva
 
Asociaţia Balint din România
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Munca în echipă este o modalitate de-a rezolva probleme. Metoda Balint poate deveni parte importantă a formării continue (postgraduale) în educaţie. Accentul se pune pe discutarea cazurilor din practica educaţională ,iind centrat pe cel educat. Metoda îşi propune: să devină un veritabil instrument în educaţie. Grupul-ţintă este cel al helperilor: psihologi, consilieri educaţionali, profesori. Temă poate i orice problemă educaţională, care va i reconstruită, împărtăşită membrilor grupului, condus de un lider cu experienţă în acest domeniu.

Team work is a way of solving problems.The Balint method can be an important part of the continous (postgradual) training in education. Case discussion is based mostly on the subject of education: the pupil. The method is meant to be a real pedagogical instrument. The target is the helpers group: psychologists, educational councellers and teachers. The theme can be any of the educational problems, which will be rebuilt, shared to the group members, conducted by an experienced leader.

Cuvinte-cheie muncă în echipă, discutarea cazului, supervizia de echipă, teoria rolului (lider, colider, supervizor)