Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
395 84
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-31 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.015.3 (2)
Education and training out of school. Further education (30)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).

CZU: 374.015.3
Pag. 29-38

Batog Mariana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2016


Rezumat

În acest articol vom analiza semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi unele rezultate obţinute în cadrul unei cercetări experimentale realizate în cadrul Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pe un eşantion ce a inclus diverse categorii profesionale (tehnicieni, cadre didactice, funcţionari publici, lucrători medicali, jurişti, specialişti din domeniul artelor) referitor la deinirea învăţării pe tot parcursul vieţii, semniicaţia acestui proces pentru societate, capacităţile ce pot fi dezvoltate în acest context, impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii asupra activităţii profesionale.

In this article we will analyze the signiicance and impact of lifelong learning and some obtained results in an experimental research conducted within IŞE, on a sample that included various professionals (technicians, teachers, civil servants, health workers, lawyers, arts specialists), concerning the deinition of lifelong learning, the signiicance of this process for society, capacities that can be developed in this context and the impact of lifelong learning.

Cuvinte-cheie
învăţare pe tot parcursul vieţii,

semniicaţia şi impactul învăţării pe tot parcursul vieţii, categorii profesionale, dezvoltare personală şi profesională

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Batog, M.T.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2016</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-2502</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>învăţare pe tot parcursul vieţii</subject>
<subject>semniicaţia şi impactul învăţării pe tot parcursul vieţii</subject>
<subject>categorii profesionale</subject>
<subject>dezvoltare personală şi profesională</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>374.015.3</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2016-12-08</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În acest articol vom analiza semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi unele rezultate obţinute în cadrul unei cercetări experimentale realizate în cadrul Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pe un eşantion ce a inclus diverse categorii profesionale (tehnicieni, cadre didactice, funcţionari publici, lucrători medicali, jurişti, specialişti din domeniul artelor) referitor la deinirea învăţării pe tot parcursul vieţii, semniicaţia acestui proces pentru societate, capacităţile ce pot fi dezvoltate în acest context, impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii asupra activităţii profesionale. </description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>In this article we will analyze the signiicance and impact of lifelong learning and some obtained results in an experimental research conducted within IŞE, on a sample that included various professionals (technicians, teachers, civil servants, health workers, lawyers, arts specialists), concerning the deinition of lifelong learning, the signiicance of this process for society, capacities that can be developed in this context and the impact of lifelong learning. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>