Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 69
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-08 03:33
Vizualizări 291
Vizitatori unici 2
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.015.3 (2)
Education and training out of school. Further education (31)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).

CZU: 374.015.3
Pag. 29-38

Batog Mariana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În acest articol vom analiza semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi unele rezultate obţinute în cadrul unei cercetări experimentale realizate în cadrul Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pe un eşantion ce a inclus diverse categorii profesionale (tehnicieni, cadre didactice, funcţionari publici, lucrători medicali, jurişti, specialişti din domeniul artelor) referitor la deinirea învăţării pe tot parcursul vieţii, semniicaţia acestui proces pentru societate, capacităţile ce pot fi dezvoltate în acest context, impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii asupra activităţii profesionale.

In this article we will analyze the signiicance and impact of lifelong learning and some obtained results in an experimental research conducted within IŞE, on a sample that included various professionals (technicians, teachers, civil servants, health workers, lawyers, arts specialists), concerning the deinition of lifelong learning, the signiicance of this process for society, capacities that can be developed in this context and the impact of lifelong learning.

Cuvinte-cheie învăţare pe tot parcursul vieţii, semniicaţia şi impactul învăţării pe tot parcursul vieţii, categorii profesionale, dezvoltare personală şi profesională

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-15157</doi_batch_id>
<timestamp>1540294596</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială </full_title>
<issn media_type='print'>18570224</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>27</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Refugiaţi în Moldova: între excludere și incluziune socială</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Vîrlan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nicolae</given_name>
<surname>Beşliu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>80</first_page>
<last_page>94</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>