IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-13 18:44
Vizualizări 79
Vizitatori unici 5
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.92:61(477) (1)
159.92 (142)
159.9 (317)
159 (319)
15 (322)
1 (593)
61 (2828)
6 (5093)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние развития медицинской психологии в Украине.

CZU: 159.92:61(477)
Pag. 87-93

Михайлов Борис
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
Криворотько Яна
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
Алиева Татьяна
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
 
Disponibil în IBN: 7 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

В работе приведено современное состояние развития медицинской психологии в Украине, обозначены основные направления развития медицинской психологии, приведены существующие квалификационные требования, обязанности и задачи, предложены мероприятия по структурированию медикопсихологической службы.

Studiul actual prezintă o analiză a stadiului de dezvoltare a psihologiei clinice în Ucraina. Sunt trasate principalele direcţii de dezvoltare a psihologiei clinice, se trec în revistă cerinţele actuale de apreciere a caliicării psihologului, sarcinile şi işa postului psihologului clinician existente, se propun măsuri de structurare a serviciului în psihologia clinică.

This paperwork investigate the development stage of medical psychology in Ukraine, where are outlined the main directions of medical psychology development, it reviews the existent requirements for assessing the professional qualiications, professional duties and responsibilities, it is proposed the measures for medical and psychological services structures.

Cuvinte-cheie медицинская психология, квалификационные требования, психическое здоровье, охрана здоровья