IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-13 18:42
Vizualizări 103
Vizitatori unici 3
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.018:355.27(477) (1)
159.9 (317)
159 (319)
15 (322)
1 (593)
355.27 (1)
355.2 (36)
355 (202)
35 (854)
3 (11532)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медико-психологическое сопровождение военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Украине.

CZU: 159.9.018:355.27(477)
Pag. 80-86

Шевченко Росина
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования,
2 Одесский государственный медицинский университет
 
Disponibil în IBN: 7 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

В статье обоснована необходимость разработки критериев ранней диагностики невротических и психосоматических расстройств, приведены пути оптимизации психокоррекционных мероприятий, направленных на восстановление социального функционирования и повышения адаптационного потенциала военнослужащих вооруженных сил Украины.

În studiul prezentat sunt aduse argumente privind necesitatea de a elabora criterii pentru depistarea timpurie a tulburărilor nevrotice şi psihosomatice, sunt trasate căile de optimizare a măsurilor de remediere ce vizează recuperarea funcţionării sociale a membrilor forţelor armate ucrainene şi sporirea capacităţii de adaptare a lor.

The presented study gives arguments concerning the need to develop the criterion designated for early diagnosis of neurotic and psychosomatic disorders, to outline the path of optimization the remedial actions, targeting the social functioning of the Ukrainian armed forces members recovering and the increase of their resilience capacity.

Cuvinte-cheie психологическое сопровождение, медицинское сопровождение, социальная фрустрация, психоэмоциональное расстройство, психосоциальная дезадаптация, невротические расстройства, психосоматические расстройства