Factorii sindromului burnout în organizaţie: necesitatea unei abordări structurate.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 25
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-28 00:37
Vizualizări 163
Vizitatori unici 37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9:331.101.3 (2)
Psychology (384)
Theory and organization of work. Relations between business firms and employees (324)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii sindromului burnout în organizaţie: necesitatea unei abordări structurate.

CZU: 159.9:331.101.3
Pag. 71-79

Balode Neli
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Acest articol are drep scop prezentarea noilor perspective în abordarea factorilor predictivi ai sindromului burnout în organizaţii. Sunt redate deiniţiile sindromului burnout din perspectiva diverselor modalităţi de abordare a fenomenului, urmate de prezentarea factorilor predictivi ai acestuia. Se speciică schimbarea accentelor în cercetarea fenomenului prin desemnarea angajamentului în muncă drept extremă pozitivă pe continuumul bunăstării profesionale şi antipod al stării de burnout. În baza modelului complex al burnout ca rezultant al incongruenţei dintre persoană şi locul de muncă, este redat modelul structurat al factorilor predictivi, integraţi în şase arii ale activităţii de muncă cu probabilitate crescută de incongruenţă. Ariile de incongruenţă sunt reprezentate de volumul de muncă, controlul activităţii de muncă, recompensa muncii, comunitate, echitate şi valori. Informaţia este destinată psihologilor din instituţii, managerilor şi altor specialişti de funcţia cărora ţine grija pentru bunăstarea profesională a angajatului. Prin aceasta dorim să atragem atenţia psihologilor asupra complexităţii fenomenului burnout şi necesităţii unor programe comprehensive de ediicare a angajamentului în muncă şi diminuarea sindromului burnout, elaborate doar în baza unei diagnosticări prealabile a factorilor burnout în organizaţie. Încercările de combatere a fenomenului burnout prin activităţi de scurtă durată, realizate nesistematic şi la întâmplare, devenite o practică răspândită în instituţiile din Republica Moldova, nu produc efect şi sunt doar un exerciţiu zadarnic.

The article aims present the latest issues on largely discussed in international scientiic papers on predicting burnout factors in organizations. A diversity of opinions regarding burnout deinition is provided along with major factors leading to that. The researched phenomenon is emphasized on the positive site as work engagement and as burnout on the adverse state, by changing the focus related to burnout on the continuum of professional afluence. Building upon a complex model of burnout as a dissension between person and work environment, the structured approach of predicting factors of organizational burnout is expressed by terminology from six areas which display an increased incongruity of work activities. Such areas being deined as: workload, work activity control, reward, community, fairness and values. The information can be useful for industrial organizational psychologists and other professionals dealing with issues related to the professional wellbeing of employees. It draws attention on the complex nature of burnout phenomenon and on the necessity of a comprehensive preventive programs aimed to build work engagement and to diminish the negative consequences of burnout, based on a preliminary diagnosis of organizational burnout factors. The attempts to cope with burnout phenomenon by sessions of short unsystematic activities, unproductive and futile trainings, became a quite common practice in the institutional context of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie burnout, angajament în muncă, incongruenţă dintre persoană şi locul de muncă, şase arii ale activităţii de muncă, volum de muncă, recompensă, comunitate, echitate în muncă, valori