Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-19 15:42
Vizualizări 391
Vizitatori unici 62
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6:316.356.2 (1)
Social psychology (178)
Social structure. Society as a social system (424)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.

CZU: 316.6:316.356.2
Pag. 43-49

Cazacu Daniela
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 7 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În ultimii 20 de ani, familia şi căsătoria, ca instituţii, se confruntă cu multiple probleme şi provocări din societatea contemporană, de multe ori cu consecinţe negative. Specialiştii atestă o reprezentare eronată a tinerilor contemporani despre dragoste, cuplu, căsătorie şi familie. În urma analizei cantitative şi calitative, rezultatele obţinute de la studiul efectuat prin aplicarea metodei ,,asociaţia liberă” şi a tehnicii prototipic categoriale, noi am identiicat structura reprezentărilor sociale despre familie la tinerii din Republica Moldova.

In the last 20 years, the family and marriage as institutions, in the contemporary society are facing numerous issues and challenges, often with negative consequences. The professionals substantiate about the inaccurate representation about love, couple, marriage and family among young people. The results of quantitative and qualitative analysis after the testing procedure of “free association” method, as the application of the prototypical categorical technique identiied the structure of social representation of family among young people from Moldova.

Cuvinte-cheie reprezentare socială, analiza structurală a reprezentării sociale, nod central, elemente periferice, familie