Смысложизненные ориентации увлеченных работой педагогов
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 5
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-13 13:19
Vizualizări 181
Vizitatori unici 30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2:371.13 (1)
Psychology (635)
Education (3255)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смысложизненные ориентации увлеченных работой педагогов

CZU: 159.923.2:371.13
Pag. 35-42

Бурага Наталья
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

В данной статье рассматривается проблема смысложизненных ориентаций педагогов в контексте деятельности субъекта. Целью данной работы является изучение смысложизненных ориентаций педагогов с разным уровнем увлеченности работой. В исследовании приняли участие 214 учителей школ и лицеев г. Кишиневa. Результаты исследования выявили наличие взаимосвязи между смысложизненными ориентациями и увлеченностью работой, а также значимые различия по уровню осмысленности жизни педагогов увлеченных и не увлеченных работой.

În articolul de faţă este prezentată problema orientării sensului vieţii pedagogilor în contextul activităţii subiectului. Scopul lucrării constă în studierea orientărilor sensului vieţii pedagogilor cu diferit nivel al pasiunii profesionale. La cercetare au participat 214 profesori din şcoli şi licee ale or. Chişinău. Rezultatele cercetării au demonstrat existenţa interdependenţei dintre orientările sensului vieţii şi pasiunii profesionale, dar şi diferenţe semniicative statistic asupra nivelului de conştientizare a sensului vieţii din partea pedagogilor cu un nivel înalt al pasiunii profesionale comparativ cu pedagogii cu un nivel scăzut al pasiunii profesionale.

This article addresses the problem of life meaning orientations in a context of individual's activity. The research purpose was to investigate the life meaning orientations among teachers with different level of work passion. In the research participate 214 teachers from Chisinau schools and lyceums. The results of this study established a correlation between life meaning orientations and work passion and elucidated signiicant differences of life meaningfulness among engaged and not engaged at work teachers.

Cuvinte-cheie осмысленность жизни, смысложизненные ориентации, увлеченность работой, педагоги