Сonsilierea adolescenţilor în caz de tentativă de suicid.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 24
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-12 23:06
Vizualizări 219
Vizitatori unici 51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8:364.27 (1)
Psychology (653)
Social welfare (122)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сonsilierea adolescenţilor în caz de tentativă de suicid.

CZU: 159.922.8:364.27
Pag. 23-34

Antonciuc Ana
 
Liceul Teoretic «Ion Creangă», or. Făleşti
 
Disponibil în IBN: 7 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Studiul realizat de noi relectă speciicul consilierii personale a adolescenţilor cu tentative de suicid. Drept bază experimentală a servit chestionarea a 51 de adolescenţi, pentru identiicarea tinerilor cu comportament suicidar, gânduri suicidare şi/ sau tentative de suicid. Se descriu prncipiile de consiliere psihologică a adolescenţilor cu tentative de suicid. Se analizează două studii de caz.

This study relects the speciic individual counseling of adolescents with suicide attempts. The experimental base represented by 51 teenagers interviewed, was designed to identify teenagers with suicidal behaviour, suicidal thoughts and/or suicidal attempts. Also, here are described the principles of psychological counseling of adolescents with suicidal attempts, being described two study cases.

Cuvinte-cheie adolescenta, tentativă de suicid, comportament suicidar, consiliere personală, risc suicidar, suicid