Сonsilierea adolescenţilor în caz de tentativă de suicid.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
478 45
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 18:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8:364.27 (1)
Psychology (1064)
Social welfare (200)
SM ISO690:2012
ANTONCIUC, Ana. Сonsilierea adolescenţilor în caz de tentativă de suicid.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 1-2, pp. 23-34. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Сonsilierea adolescenţilor în caz de tentativă de suicid.

CZU: 159.922.8:364.27
Pag. 23-34

Antonciuc Ana
 
Liceul Teoretic «Ion Creangă», or. Făleşti
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2016


Rezumat

Studiul realizat de noi relectă speciicul consilierii personale a adolescenţilor cu tentative de suicid. Drept bază experimentală a servit chestionarea a 51 de adolescenţi, pentru identiicarea tinerilor cu comportament suicidar, gânduri suicidare şi/ sau tentative de suicid. Se descriu prncipiile de consiliere psihologică a adolescenţilor cu tentative de suicid. Se analizează două studii de caz.

This study relects the speciic individual counseling of adolescents with suicide attempts. The experimental base represented by 51 teenagers interviewed, was designed to identify teenagers with suicidal behaviour, suicidal thoughts and/or suicidal attempts. Also, here are described the principles of psychological counseling of adolescents with suicidal attempts, being described two study cases.

Cuvinte-cheie
adolescenta, suicid,

tentativă de suicid, comportament suicidar, consiliere personală, risc suicidar