Гагаузы в контексте румыно-турецких отношений в период 1918-1940 гг.: история и личности
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
447 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-04 22:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(498:560=512.165)"1918-1940" (1)
History of Romania. Republic of Romania (83)
History of Asia (6919)
SM ISO690:2012
БУЛГАР, Степан; ДУМИНИКА, Иван. Гагаузы в контексте румыно-турецких отношений в период 1918-1940 гг.: история и личности. In: Tyragetia. Serie nouă. 2015, nr. 2(24), pp. 203-226. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Гагаузы в контексте румыно-турецких отношений в период 1918-1940 гг.: история и личности

CZU: 94(498:560=512.165)"1918-1940"
Pag. 203-226

Булгар Степан1, Думиника Иван2
 
1 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич,
2 Институт культурного наследия АНМ
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2016


Rezumat

În prezentul articol se introduc pentru prima dată în circulația științifi că documente necunoscute din arhivele din Turcia, România și Republica Moldova privind „problema găgăuzilor” în contextul relațiilor reciproce românoturcești. Autorii au acordat atenție, în special, la domeniul învățământului, unde cel mai mult a fost observată infl uența culturală și ideologică turcă. Realizând politica răspândirii conștiinței identitare turcești printre găgăuzii din Basarabia, guvernul turc se baza, în special, pe intelectualii și tinerii găgăuzi. În acest scop, în satele găgăuze se trimiteau învățători turci: Zahit Mehmet Boztuna, Hasan Belal Kîlîci, Ahmet Mehmed, Sali Ismail, Osman Abdullah, Ali și Bairam Kantarelli etc. Ei primeau autorizația corespunzătoare din partea Ministerului iluminării naționale privind predarea limbii turce de două ori pe săptămână. Este cunoscut faptul că ei desfășurau activitatea de instruire în satele găgăuze și bulgaro-găgăuze: Comrat, Congaz, Cubei, Ceadîr-Lunga etc. Conform unor informații, activitatea acestor persoane era fi nanțată din bugetul turc, parțial din cel român. În același timp, la cel mai înalt nivel Guvernul turc stimula atragerea tinerilor găgăuzi în instituțiile de învățământ medii, superioare și speciale din Ankara și Istanbul. În acest scop, studenților li se asigura cazarea în cămine, instruire în bază de buget și plata burselor. În articol este apreciat rolul ambasadorului Turciei în România Hamdullah Subhi Tanriöver (1931-1944), care a inițiat și a desfășurat munca de bază în organizarea predării limbii turce în satele cu populație găgăuză, asigurarea cu manuale, pregătirea profesorilor de limbă turcă.

The article first introduces unknown documents from the archives of Turkey, Romania and the Republic of Moldova related to the “Gagauz problem” in the context of the Romanian-Turkish relations. The authors have paid attention mainly on the education field, where Turkish cultural and ideological influence was the most noticeable. In the dissemination of the policy of the Turkish identity among the Gagauz in Bessarabia, Turkish government largely relied on Gagauz intellectuals and the youth. Therefore, Turkish teachers Zahit Mehmet Boztuna, Hasan Belal Kilic Ahmed Mehmed, Sali Ismail, Osman Abdullah, Ali and Bayram Cantarelli, and others were sent to Gagauz villages. They had an appropriate authorization from the Romanian Ministry of National Education to teach Turkish language for two hours a week and provided the training in the Gagauz and Bulgarian-Gagauz villages of Comrat, Congaz, Kubey, Chadir-Lunga, Congaz, etc. According to some reports, their activities were funded from the Turkish and partly from the Romanian budget. At the same time, the Turkish government encouraged Gagauz young people to enter secondary, high and specialized secondary schools in Ankara and Istanbul. Students were guaranteed a hostel, training for the budget account and scholarships. The article reflects a huge role of the Turkish Ambassador in Romania Hamdullah Subhi Tanriyover (1931-1944), who initiated and conducted most of the work on the organization of Turkish language teaching in Gagauz villages, provision of textbooks and teacher training.