Comunicarea didascalică în textul dramaturgic
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
963 18
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-08 00:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.2 (26)
Theatre. Stagecraft. Dramatic performances (529)
SM ISO690:2012
GHILAŞ, Ana. Comunicarea didascalică în textul dramaturgic. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2015, nr. 1(24), pp. 148-154. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Comunicarea didascalică în textul dramaturgic
CZU: 792.2

Pag. 148-154

Ghilaş Ana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Teze de doctorat:
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2016


Rezumat

Problema abordată în articol este rolul şi funcţiile didascaliei ca mod de structură şi de comunicare în textul dramaturgic. În baza discursului artistic al lui I.Druţă, se evidenţiază rolul textului secundar în comprehensiunea celui principal (dialogul şi monologul personajelor), atitudinea eului creator/auctorial faţă de acţiunea personajelor, precum şi arta de a construi textul didascalic întru comunicarea mai amplă a mesajului artistic, dar şi a extinderii orizontului de aşteptare al receptorului.

The issue approached in the article refers to the role and functions of stage direction (didascalia) as a way of structure and communication in the dramatic text. On the basis of Ion Druta’s artistic discourse, there is an emphasis on the role of the secondary text in comprehending the main one (the dialogues and monologues of the characters). In addition, the author shows the attitude of the creative/authorial ego towards the characters’ actions, as well as the art of building the stage direction text in order to communicate the artistic message more profoundly, but also to extend the horizon of the receiver’s expectations.

Cuvinte-cheie
comunicare, text dramaturgic, structura, didascalia, Ion Druta, eul creator/auctorial

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-47094</doi_batch_id>
<timestamp>1720955212</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică</full_title>
<issn media_type='print'>23451408</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>1(24)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Comunicarea didascalică în textul dramaturgic</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Ghilaş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>148</first_page>
<last_page>154</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>