«Dance rhymes» as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
655 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-01 05:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:793(569.4) (1)
Education (13328)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (1553)
SM ISO690:2012
ZIHRONIE, Sari-Katz. «Dance rhymes» as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2016, nr. 5(95), pp. 149-154. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

«Dance rhymes» as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
CZU: 37.036:793(569.4)

Pag. 149-154

Zihronie Sari-Katz
 
Moldova State University
 
Disponibil în IBN: 30 septembrie 2016


Rezumat

Teaching dance in early childhood education in the National-Religious community is a relatively new phenomenon in Israeli society. This article describes one teaching practice "Dance Rhymes". The research is based on ethnographic observation of dance classes in schools. Through analysis of the rhyming method, this article illustrates how traditional dance teachers have formed a unique method of "dance rhyming" that is used to foster body skills and bridge the divide between Jewish tradition and dance.

"DANCE RHYMES" CA METODĂ DE FORMARE A COMPETENŢELOR MOTRICE ŞI VALORIFICARE A TRADIŢIILOR CULTURALE LA ETAPA EDUCAŢIEI TIMPURII ÎN ISRAEL Predarea dansului la etapa educaţiei timpurii în comunităţi religioase este un fenomen relativ nou pentru societatea israeliană. "Dance Rhymes" este descris din perspectiva practicii educaţionale: valorificarea demersului etnografic şi a demersului metodologic privind "Dance Rhymes" ca metodă de formare a competenţelor motrice (coregrafice) şi reducerea discrepanţei dintre tradiţia evreiască şi arta coregrafică.

Cuvinte-cheie
Dance education, early-childhood, tradition, rhyming, rhythm, pedagogical practice