Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
452 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-16 16:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015:159.922.8:004 (1)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (1650)
Psychology (1260)
Computer science and technology. Computing. Data processing (1770)
SM ISO690:2012
BOLBOCEANU, Aglaida. Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2001, nr. 4(8), pp. 20-21. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455

Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator

CZU: 37.015:159.922.8:004
Pag. 20-21

Bolboceanu Aglaida
 
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator">
<meta name="citation_author" content="Bolboceanu Aglaida">
<meta name="citation_publication_date" content="2001/08/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională">
<meta name="citation_volume" content="8">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="20">
<meta name="citation_lastpage" content="21">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Aspecte%20ale%20dezvoltarii%20capacitatilor%20cognitive%20la%20adolescenti.pdf">