Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
458 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-16 16:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015:159.922.8:004 (1)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (1650)
Psychology (1260)
Computer science and technology. Computing. Data processing (1771)
SM ISO690:2012
BOLBOCEANU, Aglaida. Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2001, nr. 4(8), pp. 20-21. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455

Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator

CZU: 37.015:159.922.8:004
Pag. 20-21

Bolboceanu Aglaida
 
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bolboceanu, A.V.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2001</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-6455</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.015:159.922.8:004</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2001-08-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>