Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
459 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-16 16:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015:159.922.8:004 (1)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (1650)
Psychology (1260)
Computer science and technology. Computing. Data processing (1771)
SM ISO690:2012
BOLBOCEANU, Aglaida. Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2001, nr. 4(8), pp. 20-21. ISSN 1810-6455.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455

Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator

CZU: 37.015:159.922.8:004
Pag. 20-21

Bolboceanu Aglaida
 
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-4692</doi_batch_id>
<timestamp>1604129920</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Centrul Educaţional PRO DIDACTICA</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională</full_title>
<issn media_type='print'>18106455</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2001</year>
</publication_date>
<issue>4(8)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Aglaida</given_name>
<surname>Bolboceanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2001</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>20</first_page>
<last_page>21</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>