Однотрансформаторное фазорегулирующее устройство для управления потоками мощности в электрических сетях
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
539 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-22 20:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.214 (2)
Electrical engineering (794)
SM ISO690:2012
ГОЛУБ, Ирина. Однотрансформаторное фазорегулирующее устройство для управления потоками мощности в электрических сетях. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 1-10. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(31) / 2016 / ISSN 1857-0070

Однотрансформаторное фазорегулирующее устройство для управления потоками мощности в электрических сетях

CZU: 621.314.214
Pag. 1-10

Голуб Ирина
 
Институт энергетики АНМ
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2016


Rezumat

В работе представлена схема трансформаторного фазорегулирующего устройства, которое выполнено, в отличие от традиционной технологии, на основе однотрансформаторного элемента. Определена методика проведения исследований, связанных с анализом режима работы устройства и его элементов. Построена математическая модель устройства, описывающая связь между входными и выходными величинами (токами и напряжениями) с учетом активных сопротивлений и сопротивлений рассеяния в элементах схемы. Предлагаемая конфигурация фазосдвигающего трансформатора эффективна как с экономической, так и с технической точки зрения, позволяя осуществлять непрерывный контроль распределения потоков мощности в электрических сетях в процессе регулирования угла сдвига фаз между входным и выходным напряжением устройства.

În lucrare este prezentată o nouă configuraţie a instalaţiei transformatorului de reglare a decalajului de fază, care este realizată, în comparaţie cu tehnologia tradiţională, în baza unui singur element de transformator. S-a determinat metodologia de efectuare a cercetărilor referitor la analiza regimului de funcţionare a instalaţiei şi a componentelor sale. S-a realizat un model matematic al instalaţiei, care descrie relaţia dintre variabilele de intrare şi de ieşire (curenţi şi tensiuni), luând în considerare rezistenţele active şi rezistenţele difuze din elementele circuitului. Configuraţia propusă a PST este eficientă atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere tehnic, ce permite controlul continuu la distribuţia fluxurilor de putere în reţelele electrice în procesul de reglare al unghiului de defazaj dintre tensiunile de intrare şi de ieşire a instalaţiei.

This paper presents the variant of phase shifting transformer that is made, unlike from traditional technology, on the basis of only one magnetic core. The paper describes the methodology related to the analysis of operation modes of device and its components. Additionally it presents a mathematical model of device with determines the relationship between input and output electric quantities as well as own longitudinal and transverse parameters of an equivalent circuit of phase shifting transformer (PST). Proposed configuration of PST is interesting from an economic and operational consideration; enable continuous control of power flow distribution in electric networks as a result of regulation a phase shift angle between input and output voltages of device.

Cuvinte-cheie
Фазорегулирующий трансформатор, угол фазового сдвига,

векторная диаграмма, круговые диаграммы, режим нагрузки, режим холостого хода, комплексный коэффициент преобразования, расчетная мощность устройства