Aspectele clinice ale sistemului nervos vegetativ la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1168 22
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-17 12:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.839-018-071-:616.126.42 (1)
Neurology. Neuropathology. Nervous system (971)
Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints (975)
SM ISO690:2012
ROMANCIUC, Lilia, REVENCO, Ninel. Aspectele clinice ale sistemului nervos vegetativ la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2016, nr. 1(50), pp. 105-110. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Aspectele clinice ale sistemului nervos vegetativ la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală.
CZU: 616.839-018-071-:616.126.42

Pag. 105-110

Romanciuc Lilia, Revenco Ninel
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2016


Rezumat

Tulburările vegetative sunt cele mai frecvent răspândite stări patologice neinfecţioase la copii şi adolescenţi. Scopul studiului a inclus evaluarea manifestărilor vegetative la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală (PVM) şi tulburări funcţionale cardiace (TFC). Studiul a fost efectuat pe un lot de 190 copii dintre care, 160 (84,2%) copii cu PVM şi TFC, vârsta medie (13,32±0,23) ani şi 30 (15,79%) copii sănătoşi vârsta medie (12,2±0,72) ani (diapazonul de vârstă cuprins între 7 şi 18 ani), cu examinarea parametrilor hemodinamici şi vegetativi.

Clinical manifestations of the vegetative nervous system at patients with mitral valve prolapse Vegetative disbalance the most frecvent not infectious pathological conditions in children and teenagers. Defi nition of vegetative features at patients with mitral valve prolapse and functional heart disturbances was a research objective. Material and methods: the carried out research has included 190 children, at the age from 7 till 18 years: I group 160 (84,2%) children with mitral valve prolapse and functional heart disturbances, average age (13,32±0,23) years and II group 30 (15,79%) healthy children, average age (12,2±0,72) years, with inspection of hemodynamic and vegetative indicators.

Клинические аспекты вегетативной нервной системы у пациентов с пролапсом митрального клапана Вегетативные нарушения являются часто распространенной неинфекционной патологией у детей и подростков. Целью исследования было изучение вегетативных особенностей у пациентов с пролапсом митрального клапана и функциональными сердечными нарушениями. Исследование было проведено на 190 детей: I группа -160 (84,2%) детей с ПМК, средний возраст (13,32±0,23) лет и II группа – 30 (15,79%) здоровых детей, средний возраст (12,2±0,72) лет у которых были изучены вегетативные и гемодинамические параметры.

Cuvinte-cheie
prolaps de valvă mitrală,

dereglări vegetative, copii