Трансформация геополитического и макроэкономического положения Украины на пути евроинтеграции
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
678 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39+327.33+341.222.6+341.223.7. (1)
Internationalism. International movements, objectives (99)
Persons and things in international law (857)
SM ISO690:2012
ДЕРГАЧЕВ, Владимир. Трансформация геополитического и макроэкономического положения Украины на пути евроинтеграции. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2015, nr. 3(37), pp. 48-57. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 3(37) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Трансформация геополитического и макроэкономического положения Украины на пути евроинтеграции
CZU: 327.39+327.33+341.222.6+341.223.7.
JEL: F29, K33, K39.

Pag. 48-57

Дергачев Владимир
 
Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2016


Rezumat

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ УКРАИНЫ НА ПУТИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ В статье рассматриваются этапы трансформации геополитического и макроэкономического положения Украины на пути евроинтеграции исходя из трех геополитических вектора развития страны - европейский, восточный (пророссийский) и морской. По мнению автора, наиболее оптимальной стратегией Украины является установление устойчивых и добрососедских отношений с Европейским союзом и Россией, переход к профессиональному принципу управления экономикой. Если украинская власть выберет вместо нейтралитета проамериканскую или пророссийскую сторону, она будет разорвана без особого сожаления для основных геополитических игроков в Восточной Европе.

TRANSFORMAREA SITUAȚIEI GEOPOLITICE ȘI MACROECONOMICE ÎN UCRAINA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE Articolul analizează etapele de transformare a situației geopolitice și macroeconomice în Ucraina în contextul integrării europene, pe baza analizei a a trei vectori geopolitici de dezvoltare a țării - european, estic (prorus) și maritim. Potrivit autorului, cea mai buna strategie este stabilirea de relații stabile și de bună vecinătate a Ucrainei cu Uniunea Europeană și Rusia, trecerea la principii profesionale de management economic. În cazul în care guvernul ucrainean va alege în loc de neutralitate o orientare pro-americană sau pro-rusă, aceasta va fi ruptă, fără nici un regret, de către principalii actori geopolitice din Europa de Est.

THE TRANSFORMATION OF THE GEOPOLITICAL AND MACROECONOMIC SITUATION IN UKRAINE ON THE WAY TO EUROPEAN INTEGRATION The article examines the stages of transformation of the geopolitical and macroeconomic situation in Ukraine on the way to European integration basing on the three geopolitical vectors of development of the state: European, Eastern (pro) and marine. According to the author, the establishment of stable and good-neighborly relations with the European Union and Russia, the transition to the professional principle of management of the economy is the best strategy for Ukraine. If the Ukrainian government will choose instead of neutrality a pro-American or pro-Russian aside, it will be broken without any regret for the major geopolitical players in Eastern Europe.

Cuvinte-cheie
Украина, Россия, США, ЕС, Восточная Европа, Соглашение об ассоциации